התנהגות באינטרנט

​​אמנת הנוער הישראלי להתנהגות נאותה באינטרנט

מועצת התלמידים והנוער הארצית, הגוף המייצג הרשמי של בני הנוער במדינת ישראל, פועלת במגוון תחומים, ובהם ייצוג בני הנוער מול מקבלי ההחלטות וארגון פעילות חברתית וקהילתית לבני נוער.
כבני נוער אנו גולשים באינטרנט שעות רבות מדי יום, והמרחב הווירטואלי הפך לחלק בלתי נפרד מחיינו ומפעילותנו היומיומית. אנו מאמינים כי נורמות ההתנהגות המקובלות במציאות היומיומית שלנו צריכות לחול גם במציאות המדומה, תוך שימת דגש מיוחד לערכים של
כבוד לכל אדם, קבלת האחר ופתיחות למגוון אמונות ודעות. העולם הווירטואלי הוא רחב ידיים ויתרונותיו מרובים; הוא מאפשר גישה למידע רב ואפשרויות התקשורת בו כמעט בלתי מוגבלות, אך עם זאת אל לנו לשכוח כי הוא טומן בחובו גם סכנות רבות. אמנם האינטרנט כשלעצמו אינו גורם או מדיח למעשים שליליים, אך לעתים הוא עשוי להיות מנוצל לרעה. תופעות כמו בריונות, גזענות, קריאות לחרם - מקומן לא יכירן באינטרנט, יש להוקיע אותן והן ראויות לכל גנאי. אי-לכך יש להשתמש בכלי רב-עוצמה זה באופן מושכל, לנצל את יתרונותיו ולהתרחק מחסרונותיו.
אמנה זו נועדה ליצור התחייבות של כל בני הנוער בישראל להתנהגות נאותה באינטרנט.


אנו מתחייבים בזה:

להעלות את הנושא על סדר-היום. באמצעות אמנה זו אנו קוראים לצוות החינוכי בבתי-הספר, להורים, לגופים הבלתי-פורמליים ולמקבלי ההחלטות להיות שותפים מלאים לנעשה באינטרנט, להגברת המודעות לנושא בכיתות הלימוד ולדיון ערכי בנושא בשיתוף בני הנוער; לשמור על סביבה בטוחה בכל מסגרת בין-אישית מתוקשבת ולהגביר את המודעות של בני הנוער לסכנות האורבות בעת השימוש באינטרנט; לעודד מפגשים חברתיים ופעילויות מחוץ לאינטרנט ולקדם תקשורת בין-אישית נוסף על התקשורת
באינטרנט; לקרוא לאנשי החינוך לטפל במקרים חריגים באופן שיהיה
בו איזון בין הערך של שמירה על פרטיות התלמיד ובין הצורך לשמור על ביטחונו;
אנו מתחייבים להעביר אמנה זו לכל בני הנוער במדינה באמצעות בתי-הספר ולעסוק בנושא בהרחבה גם לאחר החתימה על כתב האמנה.
ולראיה באנו על החתום
ביום ב' י"ג בשבט תשע"ב, 6 בפברואר 2012
שבוע האינטרנט הבינלאומי
נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית