שבעה עקרונות לבי"ס מקיים כפי שבאים לידי ביטוי בתלב"ס

​עיק​​רון

דוגמאות ליישום העיקרון בתלב"ס​

דגשים פדגוגיים

הערות

1. דוגמא אישית ומעורבות של צוות ביה"ס
-הגבלת שימוש בהדפסות, הדפסה דו"צ
-רכישת מתנות לצוות מעסק חברתי לבעלי מוגבלויות
-שיח חברתי מדי יום א'
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה:
-טיעון טענה/ נקיטת עמדה וקבלת החלטה בדיונים/ מעגלי שיח בנושאים אקטואליים
נראות
תחרות לפי העקרונות
הגשת תעודה הוקרה
2. אקלים בית ספרי מיטבי
צעדה שנתית
שילוב החווה החקלאית
כתיבת אמנה ירוקה
הפסקות פעילות
יום שיא
גיוון בדרכי הוראה וסביבות למידה:
פעילות בחצר ביה"ס עם דפי תצפית
משחקי למידה מקוונים
הכנת הצגה
בניית דגמים
צפייה בסרטונים
ניסוח סיסמאות והכנת כרזות
קירות
כבוד לזולת
שיח מיטבי מכבד בין תלמידים/מורים הורים
טוהר המילה
שאלון מדוגמא ליישום ממיצב אקלים בית ספרי
3. צמצום משאבים ותרבו​ת הצריכה
הפרדת פסולת- איסוף שאריות מזון קומפוסט
התייעלות אנרגטית, נורות חסכוניות, כיבוי מכשירים ואורות
חסכון במים -מי מזגנים, חסכמים
חסכון בנייר – תקשוב
למידה חוץ כיתתית-
חקר מבוסס תצפית/ניסוי בחוף/יער/נחל, משחקים בחצר ביה"ס מחומרים בשימוש חוזר.
התמדה בהמשך צמצום משאבים
נראות
בדיקת מערך איסוף הפסולת
4. למידה מבוססת מקום
נחל מקומי- "שומרי הנחל"
יער/חורשה ישובי-  "יער קהילתי"
פעילות סביב חוף הים
חצר ביה"ס כמרחב למידה
ימי ניקיון
למידה התנסותית-
נקודות מבט מגוונות על הסביבה- צילום וניתוח תמונות, ניטור, ביצוע מדד חוף/יער/נחל נקי, הקמת גינה/חממה אקולוגית לימודית
אימוץ אתרים הסטורים/מורשת
התפתחות תעשיה וחקלאות בהתייחסות לתרבות ולמסורת
-עד כמה התלב"ס ייחודית ומותאמת למקום?
5.תלב"ס בסימן הקיימות
התאמת אירועים "ירוקים" ללוח גאנט בית ספרי
"אני חושב על החוף/היער/הנחל משמע אני קיים"
חידון ט"ו בשבט
שוק ירוק
תחרות הכתה הירוקה
למידה מתוך בחירה חופשית ומקום לביטוי עצמי- הכנת הצגה, כתיבת והעברת הפעלות לגנים.
התייחסות לתאריכים סביבתיים ידועים
באיזו מידה הקיימות באה  לידי ביטוי בתחומי הדעת השונים?
6. הרחבת ידע ולמידה משמעותית
קתדרלה- הרצאות מומחים
סיורי למידה וחקר בסביבה
יום שיא בית ספרי
למידה המבוססת על בעיה אמיתית
-מיומנויות המאה ה21-
שיתופיות
תקשוב- אתרי תוכן, משחקים, סימולציות, אנימציות
-מיומנויות חקר- תצפיות בסביבה, חקר בגינה/חממה, מיפוי מפגעים בסביבה
-עיסוק בדילמה סביבתית- סוגיית דייג יתר/חטיבת עצים/זיהום נחל
7. שילוב מתמיד של הקהילה
החתמת תושבים על עצומה לקידום נושא ירוק
פעילות עם גני הילדים
צעדה קהילתית
פרסום ברחבי הישוב
ניקיון חוף, יער, נחל, גן ציבורי
למידה המעודדת את הלומד ללקיחת אחריות
כתיבת אמנה, קידום מיזם קהילתי מול העירייה, התמדה בפעילות סביבתית, דיווח על מפגעים.
מיפוי סביבה
מפה ירוקה
אקטיביזם קהילתי
קהילה יוזמת
שילוב מבוגרים-רב דורית באירועים ירוקים
 
​​​