​​​​​תנאים וקריטריונים למצטרפים חדשים ​

​  תכנית שח"ק ירוק

תוכנית שח"ק ירוק, תהווה מסגרת למימוש המטרות מיקודן וטיפוחן כפי שהוצגו לעיל באמצעות  שותפויות קהילתיות בביה"ס -מורים ותלמידים, ועם הקהילה הסובבת- הורים, תנועות נוער, מחלקת חינוך ברשות, מחלקת איכות סביבה ברשות, גופים מסחריים בסביבת הקהילה, נציגי ארגונים ירוקים ואחרים.
התנאים להגשת בקשה להיכלל בתוכנית שח"ק ירוק:
1.1 בית ספר אשר חרט על דגלו שותפות חינוכית קהילתית לשמירה על קיימות כאורח חיים. 
1.2 מחויבות להשתתף בהשתלמות בית ספרית לכלל המורים בנושא-חינוך לאורח חיים מקיים.
1.3 הגשת תוכנית עבודה, הכוללת הן טיפוח מודעות בחינוך הפורמאלי והן פעילויות מעשיות בבית הספר ובקהילה. 
1.4 קביעת רכז שח"ק ירוק: חייב להיות מורה בעל תעודת הוראה שבכוחו להוביל את התוכנית וצוות. רכז שח"ק יקבל לפחות  1 ש"ש מספטמבר ועד ספטמבר המלצה 2 ש"ש. 
1.5 התחייבות להשתתפות רכז שח"ק ירוק בהשתלמויות וימי העיון במהלך השנה.
1.6  הקמת מנהיגות ירוקה בבית הספר.
1.7 המשך תהליך של הסמכת בית ספר לבית ספר ירוק והמשך לבית ספר ירוק מתמיד.
1.8 בתי-ספר שיאושרו להיכלל בתוכנית יזכו להשתתפות תקציבית (עבור רכז  שח"ק ירוק ופעולות קהילתיות ירוקות) וזאת לאחר הגשת דו"ח מסכם בסוף שנת  הפעילות. 
1.9 שיתוף מנהל מחלקת החינוך והיחידה הסביבתית ברשות, בתוכנית "שח"ק ירוק" והתחייבות של הרשות להשלמת התקציב . השתתפות המינהל תהיה בהיקף של 75% מול 25% רשות . 

מוסד חינוכי המעוניין להצטרף לתכנית שח"ק ירוק מתחייב לעבור את השתלמות "המשולבת לחינוך לקיימות" (מינימום 20 מורים מתוך בית הספר).
לפרטים נוספים – גולי אורטל-עברי מנחה מחוזית לקיימות 0523864218, Guly.ivry@gmail.com