חינוך מיוחד

"... נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח  אשרי האדם המבין  כי גם ניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוח" (מקור לא ידוע )
זכותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מגבלה לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני.  בבסיס ההוויה הפילוסופית-ערכית של מערך החינוך המיוחד בישראל מצויה התפיסה ההומניסטית המושתתת על ערכים של כבוד האדם, חירותו וחופש הביטוי שלו, תוך קיום יחסי הידברות בין-אישיים המבוססים על יושר ועל אמון הדדי. (חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988)