דבר המפקחת

 "... נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח  אשרי האדם המבין  כי גם ניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוח" (מקור לא ידוע )
זכותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מגבלה לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני.  בבסיס ההוויה הפילוסופית-ערכית של מערך החינוך המיוחד בישראל מצויה התפיסה ההומניסטית המושתתת על ערכים של כבוד האדם, חירותו וחופש הביטוי שלו, תוך קיום יחסי הידברות בין-אישיים המבוססים על יושר ועל אמון הדדי. (חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988)
 כמפקחת חינוך המיוחד  ארצית במנהל לחינוך ההתיישבותי פנימייתי ועליית הנוער, יש לי הזכות והאחריות להוביל ולהפעיל את יישום חוק החינוך המיוחד ותוכנית השילוב בחינוך ההתיישבותי, בהתאם למדיניות משרד החינוך. עשייה זו מתאפשרת הודות לצוות הדרכה מקצועי ומיומן וצוותים חינוכיים המשקיעים מרצם, מחשבתית ורגשית, בפיתוח מענים לכלל התלמידים והמורים המלווים אותם.
אחריות רבה מוטלת עלינו להיות שותפים לפיתוח אישיותם, דרכי חשיבתם,  וכישרונותיהם השונים של כלל התלמידים, למימוש מלוא יכולותיהם כבני אדם בוגרים , החיים חיים של איכות, של משמעות, ושל מחויבות לסביבתם.
אתר זה נפתח לצורך פיתוח  קהילה לומדת של המורים במנהל לחינוך  ההתיישבותי . באמצעות אתר זה ניתנת במה לשאלות, לשיתוף בעשייה, להעלאת חומרי עזר שונים ולהודעות שוטפות.
אשרינו שזכינו  לעשייה מאתגרת זו..

​אורנה פרידמן