ילדים חולים

תאריך: 31/12/2017

​​​​​​​​​​​​​

הנחיות משרד החינוך להתנהלות עם תלמידים חולים

בשנה"ל תשע"ד נקבעו נהלים ליישום חוק חינוך חינם לילדים חולים (תשס"א -2001), עליו ממונה אגף לחינוך מיוחד.  "שעות החולים" מתוקצבות ע"י האגף לחינוך מיוחד מדי שנה.
אנו רואים חשיבות רבה לתמיכה מקצועית בילד החולה, של  אנשי החינוך בכלל ושל אנשי החינוך המיוחד בפרט, תוך שימת דגש על הרצף הלימודי טיפולי של התלמיד.
תלמידים חולים הם תלמידים המוגדרים:
בני 5-18 שנים בחינוך הרגיל וגילאי 3-21 בחינוך המיוחד.
חולים במחלות כרוניות או מחלות קשות מתמשכות.
נפגעי תאונות או נפגעי פעולות איבה .
ילדים עם מערכת חיסונית מוחלשת שמנועים להגיע לביה"ס עקב חיסוני הפוליו.
היעדרות  מבית הספר מעל 21 ימי לימוד רציפים. או היעדרות לתקופות קצרות יותר ובתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים או בגין טיפולים מתמשכים. ובסה"כ זמן היעדרותם  לא יפחת מסך 30 ימי לימוד במהלך כל שנת לימודים.

​אחריות הפיקוח על החינוך המיוחד בהתיישבותי על ילדים חולים ברצף הבא:


ילדים חולים המאושפזים בבתי חולים – לומדים במסגרות החינוכיות בבתי החולים (כולל ילדים המאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי).
ילדים השוהים בביתם עקב מחלה, באישור רופא (כולל ילדים עם אבחנה פסיכיאטרית השוהים בביתם על פי המלצה  מעודכנת של פסיכיאטר במקרים אלה ישנן הנחיות נוספות ראה במסמך מצורף)
ילדים החוזרים לבית הספר לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות- מקבלים תמיכה לימודית מסל "שעות חולים" במחוז.
אנו מבקשים למלא את הטבלה המצורפת בנוגע לתלמידים: המקבלים "שעות חולים" כבר עתה, תלמידים חולים השוהים בביתם וכל זאת  לצורך מתן תמיכה מקצועית,  מעקב והמלצה על מכסת שעות לתלמידים אלה.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.
להבהרות נוספות ניתן לפנות לקטי אבוטביחי, מומחית תחום ילדים חולים, במייל: katya@mchp.gov.il
הבהרה:
תקצוב התלמידים בחטיבת הביניים יועבר לתקן בית הספר ע"י הפיקוח על החינוך המיוחד. תקצוב התלמידים בחטיבה העליונה יועבר לשכל"מ בית הספר באישורו של מוטי אלמוג.
כל הנתונים יועברו למשרד הפיקוד לחינוך מיוחד.