החינוך הימי

תאריך: 31/12/2017

ענפי החינוך הימי

​שימוש בים לעיצוב התנהגות, חינוך לערכים ולמידה.

ערכים עיקריים: עבודת צוות, ביטחון עצמי והעצמה, אחריות ומנהיגות

 • הימאות מהווה פלטפורמה לחינוך משמעותי ויצירת חברה על בסיס ערכים.

 

מקצועות הימאות הנלמדים בבית הספר:

שכבה ונושא שנתי​ז'- הכרת הכלים וטעימה חוויתיתח'- ימאות מתקדמתט'- פיקוד ומנהיגות בחתירהי'- פיקוד ומנהיגות במפרשים
נושא​​
 • יסודות הימאות
 • הכרת הסנונית
 • כלים קטנים (קיאק/ סאפ)
 • מפרשנות בסנונית
 • כלים קטנים (גלשני רוח/ טפז/ סאפ)
 • התמקצעות חתירה בסנונית
 • יסודות הפיקוד בכלי שייט.
 • התמקצעות במפרשנות.
פעילות שיאיום ספורט ימייום הפלגה וירידה לחוף חדרהמבצע משוטמבצע מפרש

 

מגמת ספורט ימי

ענף ספורט בכיתות ז'-ט'

 ז' ספורט ימיח' ספורט ימיט' ספורט ימי
כלי השייט​

סאפ/רוח-מחצית

גלים/ מפרשית- מחצית

סאפ/ רוח- מחצית

גלים/ מפרשית- מחצית

התמחות: בחירת אחד מארבעת הכלים
פעילות שיאשישי ים ופעילות משותפת עם הוריםתחרויות שייט בכלי השייטמסע ימי משולב והענקת תעודות הסמכה בכלים

 

מגמת מערכות ימיות

תוכנית לימודים במגמת ימאות משיט (ימאות חובלות וספינות)

שכבהעיונימעשיפעילות שיא
י'​ימאות ספינות
 • הכרת הספינה
 • תמרון ושליטה
 • ימאות בסיסית
מבצע מפרש
יא'ניווט חופיהתמקצעות
 • הפלגת חופים- ימאות מכשירים וניווט חופי
 • התמחות כקציני משמרת
יב'
 • ניווט מכשירים
 • מכונאות
 • עזרה ראשונה למשיטים
פיקוד והכנה למבחן מסכם 

 

פעילות ימית בבית הספר- סיורים מבצעים והפלגות

סובב כנרת: (מגמת ימאות חובלות ספינות, שכבה י')

 • השתלמות והכרת זירת הכנרת
 • הפלגה מסביב לכנרת במפרשיות, 3 ימים עם לינת שטח
 • הישרדות, מנהיגות ומקצועיות​