תפיסת עולם בחינוך הימי

תאריך: 31/12/2017

תפיסת עולם בחינוך הימי

​החינוך הימי במבואות-ים מהווה כלי חינוכי ערכי ממדרגה ראשונה ולכן הוא אינו מסתכם בלימוד "מקצועות הימאות", בטיפול בסירות, בהפלגות, בחוויות הנצברות במהלך הפעילות הימית ובכייף, אלא מהווה נדבך נוסף במערך החינוכי הכולל בכפר השוזר בתוכו את הערכים המושתתים בכפר: סובלנות, חברות, עזרה לזולת, ערבות הדדית, שאיפה למצוינות, התגברות על מכשולים ולקיחת אחריות שהם רק חלק מאותם ערכים אשר ניתנים לצוות התלמידים מעצם היותו בכלי שייט אחד. יתר על כן, לרוב, יפקד על כלי השייט תלמיד, המשמש מודל עבור צוותו, והוא עצמו מועצם למנהיגות ומצוינות אישית.
הערך המוסף הטמון בפעילות בכלי שייט הוא עצום: תלמידים אשר מפליגים וחותרים בסירות, תלויים אחד בשני, נעזרים האחד בשני וזקוקים אחד לשני על מנת להגיע ליעד המשותף כצוות.
המשק הימי הפועל בתחומים רחבים ומותאם לסוגים שונים של אוכלוסייה, מכיל לימודים עיוניים, לימודים מעשיים, משק וטיפול בסירות, הפלגות ושיוטים בארץ ובחו"ל, כל אלה מקדמים את התלמיד באופן יחסי לחבריו בצוות לדרגות פיקוד שונות בהתאם ליכולותיו וכישוריו ומגבירים אצלו את הביטחון העצמי.
כפר הנוער קולט אוכלוסיות מגוונות ממערב עמק חפר ומשלבם עם תלמידי פנימייה אשר חלקם נמצאים בנקודת משבר, בעלי חסכים בתחום החברתי והלימודי ומצליח להביא אותם אל קו הסיום, כשהם בעלי מטען חיובי ואמונה ביכולתם להצליח לקראת צאתם ל"חיים האמיתיים", לא מעט גם בזכות הפעילות הימית שמאפשרת להם את הצמיחה האישית והחברתית, זאת ללא קשר עם יכולותיהם הלימודיות, מעבר לכך מהווה לעיתים החינוך הימי גורם הצלחה הממנף את התלמיד להצלחות נוספות בעקבות חזרת האמון האישי בעצמו וביכולותיו.

העקרונות המנחים :


ביה"ס רמות ים פועל עם הפנים לים, משלב את מקצועות הימיים בתחום הטעימה וההתמחות במגמות השונות.
מגמות הלימוד בעלות זיקה ישירה לים (חק"י- ביולוגיה, מדעי הים), בנויות כמגמות אטרקטיביות בעלות גוון יישומי ומאתגר:
חק"י -  צלילה, מדעי הים, ימאות משיט ספינה
המקצוע "ימאות חובלות וספינות" משובץ כך שיוכל גם לתת מענה לתלמידים כמקצוע מורחב ראשי לתלמידי המב"ר וכן כמקצוע מורחב שני בסל ב'.
כפר הנוער, מעצם היותו כפר נוער ימי, ישאף לעשות שימוש בים כמרחב לימודי וחינוכי, זאת ניתן לקיים במס' אפשרויות עבודה כגון:
ימאות עיונית ומעשית, במסגרת רב שנתית, בסוגי כלי השייט השונים.
מרינות ונמלים לאורך החוף- במסגרת הפלגות החופים.
צלילה- במסגרת לימודי המגמות הימיות.
לימודי הימאות, העיוניים והמעשיים, יהיו משולבים בתוכנית הלימודים לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ז'-ט'.