עבודות חקר

תאריך: 31/12/2017

​​

הנחיות לעבודות חקר

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. (המזכירות הפדגוגית, תשע"ו)
הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו. 
בתכנית הלימודים החדשה במדעי החקלאות, כחלק מההערכה החלופית, כל התלמידים יידרשו לבצע עבודת חקר- אגרוטופ. 

הפרוייקט האישי/האגרוטופ הוא עבודת חקר של תלמידים הניגשים לבחינה במדעי החקלאות בהיקף 5 יחידת לימוד. פרוייקט זה הוא חובה ומהווה חלק מההערכה החילופית אשר יחד עם המבחן המעשי מהווה ארבעים אחוז מהציון הסופי.

​​הנחיות לאגרוטופ

טופס בקשה לאישור אגרוטופ.dotx

מצגת הפיקוח על עבודות הגמר.pdf