​​קולות קוראים

קול קורא - תוכנית לפיתוח עתודת מנהיגות מורים במדעי החקלאות

ועדת המקצוע של מדעי החקלאות המליצה על העצמה מקצועית ופיתוח מנהיגות מורים מכל בתי הספר וכפרי הנוער שבהם תלמידים לומדים חקלאות באופן מורחב לבחינת בגרות 5 יח"ל.  

המורים המשתתפים במהלך יפעלו כפורום מובילי שינוי פדגוגי בחינוך החקלאי וכעתודה ניהולית לקידום המקצוע בכל גווניו.

תנאי הכרחי לשיפור מערכתי ופדגוגי של ההוראה במקצוע מדעי החקלאות הוא פיתוח הנהגה בעלת יכולת מקצועית אשר תוביל תהליכי הטמעה והתאמה של תכניות לימודים וטכנולוגיות חדשות ותוביל תהליכי התפתחות מקצועית של מורים ורכזים בתחום.

 • מטרות העל של התוכנית

תוכנית פיתוח עתודת מנהיגות בהוראת חקלאות שנועדה לשכלל ולהעשיר את הידע הפדגוגי, המדעי, הארגוני והניהולי של מורי החקלאות ומרכזי המשק מכל הארץ. התוכנית תבנה פורום מגוון מכפרי הנוער ובתי ספר אזוריים ועירוניים, משתתפיה ימשיכו לפעול לאחר ההכשרה כליבה של קהילת מורים למדעי החקלאות. התכנית תופעל באופן רב שנתי במסגרת קהילות המורים של אגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית ומינהל עובדי הוראה. בשנים הבאות ימשיכו המורים לפעול בקהילת מובילים ויפעילו מורים נוספים כמובילי קהילות מורים במודל רשתי של הרחבת ההשפעה.

 • מבנה התוכנית

התוכנית מורכבת משני שלבים:

 • שלב ראשון – גיבוש ויצירת קבוצות מורים שיהוו גרעין מורים מקצועי, מוביל-ידע כמקור ידע עדכני לכלל מורי המקצוע במודל רשתי של קהילות מורים מקצועיות.
 • מטרות השלב הראשון –
 1. העמקת ידע והעשרה מקצועית בחדשנות בחקלאות, בפדגוגיה של הוראת המדעים בכלל וחקלאות בפרט.
 2. יצירת קהילה של עמיתים מתייעצים ומשתפים.
 3. פיתוח כישורים של הובלה והנחייה של עבודות חקר משמעותיות ויישומיות.

  הכרות והעמקה בתכנית הלימודים החדשה ויצירת פלטפורמה להנגשה של החומר הלימודי למורי המקצוע.

  פיתוח תכנית של התפתחות מקצועית למורים שישתתפו בקהילות בשנה הבאה.
 • שלב שני – יצירת קבוצת מורים מצומצמת, שתבחר מתוך הקבוצה של שלב א', ותחל בפיתוח כישורי מנהיגות וניהול.
 • מטרות השלב השני

1.      פיתוח מנהיגות אישית

2.      פיתוח יכולות ניהול

3.      הובלת פרויקטים רב תחומיים  

4.      הכרה וחשיפה לחקלאות מודרנית בישראל (שילוב של קידמה טכנולוגית באקדמיה ובתעשייה)

5.      יכולת הובלה ופיתוח מיזמים חדשניים ופדגוגיים

6.      עקרונות בסיסיים בכלכלה חקלאית ובניית תכנית עסקית ופדגוגית

 

שני השלבים של תוכנית ההכשרה יעשו תוך שימוש בסדנאות, דיונים ומפגשים מקוונים סינכרוניים ובסיורים ברחבי הארץ להכרת תחום התוכן והעוסקים בו. בנוסף, במהלך הפעילויות תערך עבודה דינמית בקבוצות קטנות ויערכו דיונים וניתוחים של תרחישים רלוונטיים להוראת החקלאות בעידן החדש.  הכשרת הפורום תערך במהלך השנתיים הקרובות ואת הפעולה ילוו צוותים אקדמאים.

 • זמני התוכנית

מחזור ראשון של התוכנית יחל כבר בשנת הלימודים הקרובה.

שלב ראשון יחל בנובמבר 2017 – 60 שעות

שלב שני יחל באפריל  2018 עד יוני 2019 – 120 שעות.

לוח זמנים ומקומות ההתכנסות ימסרו בהמשך על פי מתווה של מפגש פנים אל פנים פעם בחודש ליום שלם ומפגש וירטואלי פעם בחודש בשעות הערב.

 • למה כדאי להשתתף בתוכנית?
 1. בוגרי התוכנית יובילו קהילת מורים במדעי החקלאות
 2. בוגרי התוכנית יקבלו יתרון משמעותי לקבלת ימי הדרכה ובדיקת בחינות בגרות
 3. קבלת גמול השתלמות
 •  תנאי הסף להגשת מועמדות

על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה וועדת מיון.

 תנאי הסף:

 • ניסיון בתפקידי ריכוז מגמה/מקצוע/שיכבה/ ניהול ענף חקלאי או תואר שני לפחות בחקלאות או מדעי החיים.
 • לפחות 3 שנים של ניסיון בהוראת החקלאות ו/או ריכוז ענף חקלאי לאחר סיום לימודי תואר ראשון או 2 שנות ניסיון לאחר סיום לימודי תואר מתקדם.
 • ניסיון בהובלת שינויים או הכנסה של יוזמות/תהליכי עבודה ברמה הבית ספרית.
 • בעלי תואר אקדמי ראשון  (BSc) לפחות ממוסד מוכר ע"י מל"ג.

 תינתן עדיפות למשתתפים בעלי המאפיינים הבאים:

 • בעל תואר אקדמי מדעי רלוונטי (מדעי החקלאות או מדעי החיים) מתקדם (שני ומעלה).
 • בעלי סקרנות, חזון ורצון להניע שינויים.
 • בעלי עניין וידע בתחומי מקצוע של הוראת החקלאות בחטיבה העליונה.
 • ניסיון ותפקיד בעל תרומה ציבורית וחברתית.


כדי להגיש מעומדות יש למלא את הטופס המקוון המצורף עד לתאריך 25.11.2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh0o-Ayb8DHeUGnrWOPgzZA6j0u05lN91xdmLfk4tV-s52fQ/viewform?usp=sf_link

למידע נוסף ניתן להתקשר לד"ר ענת ליכטר-פלד 050-6232391

או במייל lichter.peled@gmail.com​