המטה לחינוך אזרחי

מיזם החיים המשותפים- מחזון למציאות​

המנהל לחינוך התיישבותי, מבורך במגוון בתי ספר ממגזרים שונים, באוכלוסיות תלמידים מגוונות, במסגרות חינוך ייחודיות ובעולם פנימייתי המזמן אפשרויות מרתקות ליצירת חיבורים וקשרים בכל שעות היממה ולאורך השנה כולה.

עם כניסתו של ד"ר בני פישר למנהל החלה להיבנות תשתית עומק לקידום חיים משותפים בין מגזרים שונים בחברה הישראלית: העמקת החינוך האזרחי והמודעות החברתית למגוון שבה, הסובלנות והפתיחות התרבותית,טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית במדינה יהודית, דמוקרטית וציונית, ברוח מגילת העצמאות.

מכח ייחודינו כמנהל, הטביע ד"ר פישר אחריות שוויונית ומשותפת לכלל מנהיגי החינוך בעיצוב דמותה ועתידה של מדינת ישראל. לצורך מימוש החזון והנגשתו לכלל מוסדות המנהל הוקמה יחידת ארגון שבראשה עמד מפקח רפרנט, ושולבו שני מדריכי שטח, לטובת פריסה אזורית מצפון הארץ ועד לדרומה. מטרת מדריכי השטח הייתה לזהות צרכים ואפשרויות חיבור בין מגזרים ולהפוך את הבלתי אפשרי למרחב של היכרות ושל יצירה משותפת.

דרכנו החלה בכעשרים בתי ספר, שלאור תוכנית העידוד שהוביל המנהל הם בחרו לצאת לדרך משותפת. לצד השמחה על הדרך, ידענו כי אין אנו מצויים אלא בתחילתה, ולכן עלינו לבחון אופני חשיבה אחרים לטובת דיוק והעמקה של קשרי ההיכרות והשיתוף. מדובר במעבר ממפגשים חד פעמיים לסדרה, מקשרי תלמידים בלבד לשיח מבוגרים הבאים מתפיסות אידיאולוגיות שונות בתכלית. שינוי נוסף הוא המעבר מפעילות נקודתית סביב טקסים ליציאה משותפת למסעות זהות, ולמידה משמעותית של תלמידים היוצרים קשרים בין-אישיים החוקרים יחד דילמות המעסיקות אותם בקשרי החיים.

שיאה הראשון של התוכנית הצליח להכות שורשים בקיץ תשע"ו, עת יצאו כל מנהלי בתי החינוך, כפרים, פנימיות ובתי ספר למסע שטח משותף בן יומיים בקהילות המנהל, מסע שביל המנהל, שנשאר עמוק בתודעת המנהלים ושימש יריית פתיחה והתעוררות מוטיבציה ושליחות בקרב המנהלים.

לאור מסע המנהל מצד אחד, ובעקבות תהליכי קיטוב ופירוד המתרחשים בארץ מצד שני, החלטנו כי עלינו המלאכה לנווט את דרכנו המשותפת ולסלול מסילות של קשרים עמוקים, שיקבעו את חוסנה הערכי והכלכלי של מדינת ישראל בעתיד.

עלינו לפעול למען חיזוק הקשרים בין האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית, תוך טיפוח ערכי הסובלנות, החשיבה הביקורתית, כיבוד האחר, האחווה, ההקשבה, חשיבותה של המחלוקת וניהולה בדרך ארץ.

בתום שנת התשע"ז הציב המנהל את החזון ואת מימושו בקדמת הבמה. המנהל הציג תערוכה, שהייתה בבחינת אסיף עדויות לחיבורים המשמעותיים שהתוו בתי ספר מכלל המגזרים. תערוכת המנהל כללה 35 שותפויות שהוצגו על-גבי מיצגים וזימנו את המשתתפים למודלים שונים. צוות היחידה האחראית חילץ ודייק מודלים וחשף את מנהלי המנהל לארגונים ולעמותות מהמגזר השלישי, המסייעים בביסוס קשרי עומק באמצעות למידת חקר בחממות אקולוגיות, בהקמת קומונות חברתיות בלב קהילות בערים ובפריפריה ההתיישבותית, בהפקת סרטי קולנוע באמצעות חבורות נוער מרקעים שונים, ובפרויקטים למעורבות חברתית וליזמות של בני הנוער .

עם ראשית שנת תשע"ח הגיעה רשימת בתי הספר המובילים שיתופי פעולה והעמקת היכרויות לכדי 70 בתי חינוך, ביניהם כעשרה בתי ספר ממחוזות אחרים שנענו לקריאת בתי ספר במנהל להבנות שיתופי פעולה חדשים. המנהל זוכה לממש את חזונו במרחבי קהילותיו ולהפיץ את הבשורה ואת החשיבה היצירתית בכל הארץ.

השנה נדרשו בתי הספר המובילים להעמיק ו"לעלות קומה" בביסוס קשרי העומק שבין הקהילות השונות, להעז ולהיפתח לקהילות נוספות ולהציב את שיח המבוגרים סביב למידה בית-מדרשית, הכוללת הורים, בוגרים, צוותים חינוכיים ותלמידים.

כחלק ממארג הקריטריונים הושם דגש מיוחד וחדשני בהיבטים הבאים:

  1.  קיומן של קהילות לומדות בסדירויות קבועות ובמרחבים משתנים.           
  2.  תוכנית "חזון הציונות" - עידוד  העיסוק החווייתי והעמוק בהגות ובעשייה הציונית והיהודית טרום הקמת המדינה והבנת השפעתם על חיינו היום, יחד עם הרחבת  הלמידה החוץ-כיתתית בשכבו  ז'-יב' כחלק מתהליך למידה משמעותי.
  3.  כתיבת תוכנית עבודה בית ספרית מובנית הכוללת יעדים בתחום החינוך לשותפות.
  4. שיתופי פעולה ומפגשי עומק בין הצוות החינוכי לצוותי חינוך ממגזרים שונים בנושאי ליבה הקשורים בחברה הישראלית: הכרה בשונות, קידום שותפויות ועוד.
  5. לימוד ותרגול של מיומנויות דיון ושיח דמוקרטי, הקניית כללים לדיון בנושאים טעונים.
  6. שימוש בחומרי לימוד ובתוצרים תרבותיים למתן ביטוי למגוון קולות בחברה הישראלית: ז'אנרים ספרותיים, קטעי אנסין באנגלית, ניתוח מחקרים מדעיים, תוכני מגמות, כתיבת מוזיקה משותפת.
  7. יוזמות תלמידים ומנהיגות תלמידים להתמודדות משותפת עם סוגיות בחברה הישראלית.
  8. מדידת היעדים באמצעות משובים וסקרי איסוף.

 

כמו כן, תמיכת המנהל הותנתה בהשתתפות של 20% מכספי הרשות, מתוך מטרה לשלב את הרשויות המקומיות ואת מוביליהן בתוכנית אסטרטגית, שתצמח גם ביוזמת הרשויות ובמרחבים הבלתי-פורמליים. 

המנהל ימשיך להעמיק את מימוש החזון ולהופכו לתרבות ולשפה בקרב כלל מוסדותינו, מתוך שליחות ואמונה, כי האחריות לחברה שלמה, מכבדת ויוצרת, נולד בלב קהילות התלמידים, המבוגרים ושליחי מערכת החינוך, ועלינו האחריות לכוננו בתוכניות עומק, ביצירת פלטפורמות לשיתוף, בהגדרה מדויקת ומדידה של יעדים ובליווים במעלה הדרך.