אודותינו

תאריך: 25/12/2017

אודותינו

המטה מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך, על כל מגזריה וגילאיה, ברוח דו"ח ועדת קרמניצר, הרואה את החינוך לאזרחות כמכוון לשילוב ולהשלמה בין יסודותיה היהודיים והדמוקרטיים של המדינה.

המטה פועל לאור חוק החינוך הממלכתי (תיקון התש"ס, 2000) הקובעות כי מטרות החינוך הן:

(1) לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
(2) להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים; ….
(7) לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים; …
(9) לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל; ….
(11) להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

 

מטרות המטה 

הטמעת הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
העצמת כלל ציבור המורים והמחנכים להוראת ערכים אזרחיים ודמוקרטיים כדי שנושאים אלה יהיו חלק מהשפה ומהתרבות הבית-ספרית.
קידום דרכי הוראה המאפשרות למידה משמעותית ורלבנטית בתחום החינוך האזרחי, ובכלל זה שילוב למידה חוץ-בית- ספרית וקידום למידה בסביבה מתוקשבת.
פתוח החינוך האזרחי תוך הדגשת השפה האזרחית וחיבורה לתרבות הייחודית של כל מגזר, וכן במקצועות הלימוד ובתחומי הדעת השונים.
קידום חיים משותפים בין המגזרים השונים (חילונים דתיים, ערבים יהודים, חינוך רגיל חינוך מיוחד).
עידוד תכניות המקדמות את יישום הדוח, כגון פיתוח אזרחות משותפת, פיתוח אקלים דמוקרטי, וחינוך ערכי אזרחי.

פעילויות ותוכניות מרכזיות​

השתלמויות מחוזיות, ארציות ומתוקשבות בתחום החינוך האזרחי, מפגשי מורים ותלמידים, השתלמויות וכנסים.
תוכניות העמקה בלימודי אזרחות לכיתות ט'.
הקצאת שעות במסגרת התוכנית "מדינה יהודית ודמוקרטית" בחט"ע.
הובלת התוכניות ל"חיים משותפים" בין מגזרי אוכלוסייה שונים.
הובלת ימי לוח אזרחיים במערכת החינוך (כגון: יום הזכרון ליצחק רבין, יום זכויות האדם והאזרח, יום הזכרון הבינלאומי לשואה, היום הבינלאומי למאבק בגזענות).
שיתוף פעולה בהובלת פרלמנט התלמידים לציון יום הולדתה של הכנסת.