​​​​​​​​​​​​​​​​ ​צוות הדרכה

המטה מפעיל מדריכים אזוריים שמטרתם לסייע לבתי הספר בהטמעת החינוך האזרחי. המדריכים מזהים, עם צוות בית הספר, את האפשרויות והצרכים של בית הספר בתחום החינוך האזרחי, מה נעשה ומה רוצים לשפר, ועוזרים בעצה, בהקצאת משאבים, בהפניה למקורות וכו'.  המדריכים הם מורים ותיקים ומנוסים בתחום. פריסת בתי הספר במנהל מחייבת הדרכה ע"פ מחוזות. מספר המדריכים מוגבל ובתי ספר מעוניינים מוזמנים ליזום קשר בפניה ישירה אליהם.​ 

 
שם​
תפקיד
מייל
טלפון נייד
רינת הררי
ר​​פרנטית
054-3234906
תמי גבע
מדריכה ב​​חינוך הממלכתי
052-7725223
אתי הילמן
מדריכה בחמ"ד
052-4467314
 

​​​​ ​צוות הדרכה

פרטי טבלה
שםתפקידטל' ניידמייל
מוטי אלמוגמפקח050-6225306motia@mchp.gov.il
דורית אסוליןרכזת הדרכה ופדגוגיה052-2320520adorit@gmail.com
לימור רמוןמדריכה​​​0544953815limorramon@012.net.il
יאיר הראלמדריך052-2690445yairharel100@gmail.com
יעקב אמיתימדריך052-8530685yacovamity@gmail.com
גבי אביבמדריך052-7448717gabigali105@gmail.com
יעקב נרקיסמדריך​​0505683991narkis.yakov@gmail.com
​זיוה דידי ​מדריכה0522736616moravili1@gmail.com
יעקב לוימדריך0544396225levygingi@walla.com
איציק בוכריסמדריך​0522531746​yzakbu@gmail.com
זוהר דויטשמדריך​0503092800zohar.deutsch@gmail.com
​​

השתלמויות בית ספריות

המטה תומך בבתי ספר המקיימים השתלמויות מקומיות, לצוות מורי ביה"ס, בהקצאת שעות מרצה וכדומה. יש לפנות למדריך המחוזי לשם קבלת מידע וסיוע.