הודעות שוטפות

תאריך: 25/12/2017

​​

הודעות שוטפות

הזמנת מדריכים לוועדות מלוות חורף.docx

הסכם קיבוצי.pdf

חשוב מאוד! התרמה למען מרטין וענת בן מורה​

עניינים חשובים לתזכורת, להבהרה ולעדכון 


1. דוחות העבודה החודשיים - יש להגיש בכל חודש נתון על מנת שלא לעכב תשלום החזר נסיעות (רצוי בכל אחד בחודש). באחריות המדריך לבדוק את תלוש השכר בהלימה לדיווחו ולפנות לגורמים הרלוונטיים בעת הצורך.
2. אישורי מחלה אנא הקפידו לצרף לדוח העבודה בחודש נתון.
3. אנא הקפידו לשלוח את הדוח לגורם הרלוונטי (במסמך הנהלים וההנחיות שנשלח אליכם מופיע פירוט של אנשי הקשר אליהם הדוחות אמורים להישלח). דוחות עבודה הנשלחים ישירות ללשכת ההדרכה אינם תקפים משום שאינם חתומים בחתימת הרפרנט הממונה הישיר.
4. באתר המנהל בכניסה ללינק "פיקוח פדגוגי" ב"פיתוח מקצועי - מדריכים" תוכלו למצוא חומרים רלוונטיים לשימושכם ולנוחיותכם כמו: הנחיות ונהלים, טפסים ועוד. אנו פועלים לשדרוג האתר על מנת לתת ביטוי להיבט המנהלי- ארגוני ולהיבט הפדגוגי.
5. חופשות - על המדריך לעבוד בחופשות הנהוגות בבתי הספר (ימים אלו מיועדים לעשייה הנוגעת לפיתוח מקצועי): הימים בין ראש השנה לכיפור, חול המועד סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, הימים שלפני לייל הסדר, ל"ג בעומר. מדריך שיצהיר על ימים אלו כחלק מימי החופשה - אלה יגזרו מכלל ימי החופשה להם זכאי בשנת הדרכה נתונה.
לתשומת הלב, לא ניתן לצבור ולהעביר ימי חופשה לשנה הבאה ולא ניתן לפדותם. ברמה עקרונית מדריכים מחויבים לעבוד בחופשת הקיץ, אלא אם לא נוצלו ימי חופשה במהלך השנה. עליכם לתאם את ימי החופשה עם הרפרנט ועם מפקח ההדרכה ולבדוק את מכסת ניצול ימי החופשה במהלך השנה.
6. טופס 101 ותיאום מס לשנת 2017 יש לעשות באופן מקוון בלבד עד סוף חודש פברואר 2017 . מדריכים שלא יעשו זאת - ינוכה שכרם ב- 50%. 

אנא קראו בעיון את הנהלים וההנחיות הנשלחים אליכם מעת לעת לטובת מנהל תקין.
בעקבות ההסכם השכר החדש מצ"ב קובץ שאלות שנשאלו על ידי מדריכים ממחוז חיפה ותשובות המטה בנדון – הנכם מוזמנים לשאול שאלות נוספות באמצעות מייל ישיר אליי, על מנת שאוכל להעבירן למטה למתן תשובות.