הדרכה

תאריך: 31/12/2017

מערך ההדרכה

המטה להתחדשות יהודית מקדם בבתי הספר הממלכתיים הוראת תרבות ישראל כתרבות לאומית, פלורליסטית, משתנה ומתהווה, ואת הכרת המפעל הציוני, המשקף את אחריותנו כעם למימוש התרבות היהודית וערכיה במדינת ישראל הריבונית.

במקביל לתהליך ההטמעה של המקצוע החדש אחראי המטה על חיזוק האקלים החינוכי של בית הספר באמצעות יוזמות ופעילויות העשרה בתרבות ישראל, העומדות בהלימה לתכנית המקצוע. הפעילויות באות לידי ביטוי בציון ימי לוח שונים, כגון: חגים ומועדים, יום ז'בוטינסקי, יום המאבק באנטישמיות, יום הרצל ועוד. 

פעילות המטה נועדה ליצור בבתי הספר  מרחב מסקרן ומאתגר בתחום תרבות ישראל המאפשר תחושת בית והתמצאות במורשת ובמכלול היצירה היהודית, גיבוש השקפת עולם  ועידוד לעשייה ערכית פעילה, "מהלכה למעשה"."

המטה הוא אחת מיחידות המזכירות הפדגוגית, והוא פועל באמצעות רפרנטים מחוזיים  ומדריכים.

 המדריכים הם מורים ותיקים ומנוסים בתחום.  מצורפת פריסת ההדרכה על פי בתי ספר:

שלמה ווסקובויניק

רפרנט תרבות יהודית ישראלית

בחינוך ההתיישבותי

052-8838289

שם מדריךדוא"לטלפון
טל אמסטרדםtalamsterdam@gmail.com054-9733693
שני טרגרshaniandbenny@gmail.com052-3299960
דינה דודdinaok1@gmail.com054-6786642
  אסתר נגר esterna1@walla.co.il 052-4809025