תוכניות מיוחדות

תאריך: 31/12/2017

​​

תוכניות מיוחדות

הלל הזקן היה אומר: למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי

אם תבוא אל ביתי אני אבוא אל ביתך

אם אתה לא תבוא אל ביתי אני לא אבוא אל ביתך​

שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכותיך (שמות כ' 20) (סוכה נ"ג ע"א)

התוכניות

בית מדרש

פעילות של לימוד ודיון סביב טקסטים מארון הספרים היהודי על מגוון מרכיביו היהודיים והציוניים. בפעילות משתתפים מורים, תלמידים והורים כחלק ממסורת בית ספרית רבת שנים. במהלך שני מתקיים כ חמישה מפגשים.

לימוד אשר מחזק את מעמדו הקהילתי של בית הספר, בשיתוף תלמידים, הורים, ומורים;

לימוד משותף עם תלמידים על בסיס ארון הספרים היהודי, שלא בשעות הרגילות של הלימודים;

כל לימוד באווירה ובשיטות לימוד של בית מדרש.

"ציונות - מחזון למציאות"

התוכנית מתמקדת בפעילות חוץ-כיתתית בנושאים: הגותו של הרצל; מנהיגים ציוניים עד קום המדינה; קיבוץ גלויות; העפלה; גאולת האדמה וצורות התיישבות; חידוש חיי התרבות היהודים בא"י עד קום המדינה.

בתוכנית משתתפים גופים חיצוניים בהנחיה לפיתוח התכנים ודרכי  הפעלה, כגון: "אהל" (מוזיאון חי בנושא הרצל); "יסודות" (פעיל במיוחד עם החמ"ד); "המעורר"; "מכון שיטים" וכו'.

הלמידה החוץ-כיתתית יכולה מתקיימת במוזיאונים כגון: חצר כינרת; מחנה מעפילים בעתלית; בית בן גוריון בתל –אביב; החצר הישנה בעין שמר, וכו'.