ייעוץ חינוכי-שפ''י

​​​​

מתוך "סטנדרטים בייעוץ חינוכי"

"הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט, ולבית-הספר כמערכת חברתית-ארגונית, להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולתם מתוך רווחה נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת.
היועץ הוא איש בריאות-נפש פנים-מערכתי. זמינותו בתוך צוות בית-הספר מאפשרת לו לסייע לפרט ולסביבה לנקוט במיטב הצעדים תוך היענות מהירה לתלמיד, לצוות ולהורים. 
מיקומו כאיש צוות מאפשר לו לראות בד בבד צרכים שונים ומנוגדים של כל קהלי היעד ולנקוט עמדה מאוזנת של ויסות, קירוב וגישור בין עמדות מרוחקות.
היועץ מהווה גורם מקשר בעל מבט מערכתי בתוך בית-הספר ובין בי​ת-הספר לקהילה.
מוכוונותו המקצועית נוגעת לכלל אוכלוסיית התלמידים, מתוך תפיסת השונוּת של צורכיהם ובמענה המובחן המתחייב משונות זו."
מתוך "סטנדרטים בייעוץ חינוכי".