אקלים חינוכי מיטבי

יישום אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת טווח המתייחסת בו זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית ולטיפול בהפחתת אלימות והתנהגויות סיכון, ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל.

עקרונות:

      1. פיתוח אקלים בטוח לצד טיפול באירועי אלימות
      2. עבודה מערכתית, שיתוף פעולה בין המנהל לצוות בית הספר
      3. מנהל בית הספר מוביל את התהליך
      4. עבודה על סמכות המורה, על התמודדות עם בעיות משמעת, על חיזוק הנוכחות, על הקשר האישי ועל סמכות הידע ומנהיגות
      5. יועצים ופסיכולוגים הם מערך מסייע בהובלת התהליך

 

בית ספר שבו שורר אקלים חינוכי מיטבי – אח"מ, הוא מוסד חינוכי המאפשר לתלמידיו למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם, מפתח ומקדם בתלמידיו יכולת עמידה במצבי לחץ, מגביר יצירתיות, מקנה ערכים של סובלנות לשונה, מכשיר לשיתוף פעולה, לתקשורת בינאישית וליכולת ללמוד ולהתפתח המיטביות. האינטראקציה בין רווחתו הנפשית של הפרט לבין הסביבה שבה הוא מצוי מקבלת משנה תוקף, כאשר מדובר בילדים ובני נוער אשר תלויים בסביבתם יותר מאשר מבוגרים.

השפעת ההקשר החברתי על ההבדלים ברווחה הנפשית שקורה באופן משמעותי ליכולת הסביבה, לספק או לא את הצרכים הפיזיים והפסיכולוגיים של הפרט. מחקרים מראים כי בתחומים שונים, במיוחד בתחומים המרכזיים בחיי הפרט קיים קשר הדוק בין סיפוק הצרכים של הפרט לבין קידום הרווחה הנפשית.

מספר רב של דרכים להגדרת צרכים, אחת התיאוריות מדברת על שלושה צרכים פסיכולוגים בסיסיים:

הצורך בתחושת מסוגלות, הצורך באוטונומיה והצורך בקשר ושייכות הם בסיס למוטיבציה ולהכוונה עצמית בלמידה.

חלוקה אחרת – שתי קטגוריות שכיחות ורחבות של צרכים בסיסיים וצרכים מיטביים.

צרכים בסיסיים תורמים לבריאות פיזית ופסיכולוגית של האדם. אי סיפוקם של צרכים בסיסיים לאורך זמן מוביל למצב רגשי שלילי ואף לפתולוגיה ולחולי.

צורך בביטחון, צורך בשייכות, צורך בהערכה עצמית.

צרכים מיטביים הם הכרחיים לתחושת ביטחון בסיסית, סיפוקם מקדם את הפרט ממצב ניטרלי למצב חיובי. הם עשויים לתרום להתפתחות ולצמיחה אישית. מצב של חוסר סיפוק הצרכים המיטביים עלול לבוא לידי ביטוי בשעמום, בניכור ובהתרחקות מאתגרים משמעותיים.

צורך באוטונומיה, צורך בתחושת מסוגלות, צורך במימוש עצמי ובביטוי אותנטי.

מערכת בית ספר אינה יכולה לספק את צרכיו של כל אחד מהתלמידים באופן מקסימלי. בי"ס הדואג לסיפוקם של הצרכים הבסיסיים, מספק הזדמנויות לצמיחה ומעודד הרווחה, מקדם את הצרכים המיטביים. השגת מטרה זו נעשית באמצעות פעילויות המאפשרות התנסות מבגרת ומאתגרת ויוצרת מפגש עם דמויות לחיקוי המאפשרות הזדהות ותמיכה.

 

 

 

​