חוסן חינוך

תאריך: 31/12/2017

חוסן חינוך

תוכנית ההוראה "חוסן חינוך" הינה חלק מתוכנית "חוסן העיר" והיא מועברת במוסדות החינוך כתוכנית מניעה להתמודדות עם מצבי לחץ תוך שהיא  מתאימה לספקטרום רחב של התמודדויות, החל מהתמודדות עם לחצים יום יומיים נורמטיביים וכלה באירועים טראומתיים קיצוניים.  התוכנית מיועדת לילדים, נוער, צוותי הוראה וצוותי טיפול, משפחות וקהילות.

התוכנית זכתה להכרה מצד משרד החינוך ובימים אלו נעשית עבודה משותפת עם אגף שפ"י בניהולה של גב' חנה שדמי להכנסת התוכנית כחלק מתוכנית הלימודים.

תוכנית ההוראה "חוסן חינוך" הופעלה בשנת הלימודים האחרונה ב-16 רשויות, ב-170 בתי- ספר  וב-73 גני ילדים. כ-70,000 תלמידים נחשפו לתוכנית זו ברחבי הארץ מהמגזר הכללי, הדתי ממלכתי, החרדי והערבי.

לתוכנית שלושה מצבי הפעלה

​תוכנית מניעה-  עוסקת בפיתוח חוסן ומוכנות מתוך התייחסות להתמודדות עם מצבי לחץ יום יומיים. התוכנית מתחילה בעיבוד הקושי הרגשי וממשיכה בהקניית כלים רגשיים, קוגניטיביים ופיזיולוגים שביכולתם לשפר את ההתמודדות עם מצבי הלחץ כך שיתאפשר המשך תהליך של גדילה והתפתחות.

תוכנית "חוסן, היום שאחרי"  מיושמת בעקבות אירועים קשים שהתרחשו במדינה, אך כאלו שלא גרמו לטראומות אישיות לילדים או לסביבתן. התוכנית קצרה יותר ומופעלת על-ידי המחנכות ללא הכשרה ספציפית. ניתן למצוא את התוכנית באתר של משרד החינוך.

תוכנית " מטראומה לחוסן " מיושמת בעקבות אירוע טראומטי שפגע משמעותית בסביבתו של הילד והיא מדריכה להתפתח מעבר לטראומה להתחדשות ולצמיחה. בתוכנית זאת יש מקום רחב לעיבוד רגשות של פחד, עצב, וכעס בהקשר של הטראומה. 

 מבנה תוכנית המניעה

התוכנית כוללת 12 שיעורים המועברים על ידי מחנכות הכיתות אשר מוכשרות בתהליך מניפה ובהדרכה צמודה של יועצות בתי הספר. יועצות בתי הספר, מוכשרות על ידי רכז "חוסן חינוך" המועסק ע"י מרכז "חוסן" ברשויות השונות. 

      התוכנית אומצה על ידי שפ"י ומנכ"ל משרד החינוך ומועברת כחלק משיעורי "כישורי חיים" 
      ברחבי הארץ. אישור התוכנית נעשה בתיאום עם אגפי הגיל במשרד. 

 הערכת התוכנית

ממצאי סקר שנעשה בעקבות התוכנית הראו כי מעבר לצורך שהתגלה אצל התלמידים והמורים כאחד בכלי התמודדות, התחזק הקשר בין התלמידים והמחנכות ומעמדה של מחנכת הכיתה הועצם בעיני תלמידי הכתה.  כמו- כן, נוצרה שפה רגשית חדשה בבתי הספר שעברו את התוכנית לה היו שותפים התלמידים כמו גם צוות המורים והנהלת בית הספר. 

מחקר שהתפרסם השנה בעיתון:

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry  2011, 50:340-348  

הנחשב לעיתון המקצועי המוביל בעולם בתחום בריאות הנפש של הילד והמתבגר הראה כי 

תלמידים באשקלון שעברו את תוכנית המניעה (שאינה עוסקת בטראומה) לפני מבצע "עופרת יצוקה", גילו יותר חוסן ובאופן משמעותי, מתלמידים שלא עברו את התוכנית באותה עיר. (הפרש של  50% בתסמינים פוסט-טראומתיים לטובת קבוצת ההתערבות).

מחקרים קודמים שבדקו את התוכנית כאשר זו יושמה לאחר אירועים טראומטיים בנוסף לירידה משמעותית באחוזי הטראומה בקרב תלמידים שעברו את התוכנית, הראו גם יכולת חזרה לשגרה מהירה יותר וביצועים חברתיים ולימודיים טובים יותר בתקופה שאחרי האירועים הטראומטיים.

​