אירוע חריג ומצבי חירום

תאריך: 31/12/2017

​​​​​

אירוע חריג ומצבי חירום

​​​​​​התמודדות עם כל אירוע משבר וחירום היא מורכבת ומחייבת התייחסות בכמה רמות מרכזיות:

הרמה המערכתית, הרמה הקהילתית, הרמה הכיתתית, הרמה המשפחתית והרמה הפרטנית.

היערכות והתמודדות נכונות עם אירועים מסייעות לתלמידים בתהליך התאוששות ועשויות להוביל

לירידה משמעותית במספר התלמידים שיחוו מצוקה מתמשכת.

כמו כן הן עשויות להוביל באופן מהיר לחזרה לשגרה.​