מקרא למילוי הטופס המקוון

דיווח מקוון של אירוע

​​

מקרא למילוי הטופס המקוון

טופס דיווח מקוון​

מקרא למילוי הטופס המקוון​​

​​מס'​​​תחום האירוע​תת תחום האירוע​סוג האירוע​מס'​תחום האירוע​תת תחום האירוע​סוג האירוע
​1​אלימות חמורה​אלימות פיזית​חבלה חמורה לקטין​36​התעללות​​פיזית​התפרצויות זעם
​2אלימות חמורהאלימות פיזית​תקיפה ללא חבלה​37התעללות​פיזית​התאכזרויות
​3אלימות חמורהאלימות פיזית​אלימות תלמיד כלפי מורה​38התעללות​מינית​אונס
​4אלימות חמורהאלימות פיזית​אלימות הורים כלפי צוות​39התעללות​מינית​מעשה מגונה
​5אלימות חמורהאלימות פיזית​אלימות קבוצתית​40התעללות​מינית​הטרדה מינית
​6אלימות חמורה​ונדליזם​פריצה​41התעללות​נפשית​דחייה
​7אלימות חמורה​ונזליזם​הצתה​42התעללות​נפשית​בידוד
​8אלימות חמורה​ונדליזם​גרימת נזק בזדון​43התעללות​נפשית​הפחדה
​9אלימות חמורה​אלימות פיזית​אלימות מורה כלפי תלמיד​44התעללות​נפשית​התעלמות
​10אלימות חמורה​אלימות נפשית​סחיטה​45התעללות​הזנחה​פיזית
​11אלימות חמורה​אלימות נפשית​פגיעה על ידי אינטרנט ו/או סלולרי​46התעללות​הזנחה​חינוכית
​12אלימות חמורה​נשיאת נשק​נשיאת מכשירים מסוכנים​47התעללות​הזנחה​רגשית
​13אלימות חמורה​הסגת גבול​ע"י זרים תוך הפרעה או איומים​48התעללות​מינית​התנהגות מינית לא הולמת
​14אלימות חמורה​הסגת גבול​של הורים תוך הפרעה או איומים​49התעללות​מינית​בעילה אסורה בהסכמה
​15​אובדנות​התאבדות​בליעת תרופות/רעלים​50​חירום/אסוןאירוע חבלני​​פיגוע
​16אובדנותהתאבדות​ריצה לכביש​51חירום/אסון​אירוע חבלני​ירי מאיזור עוין
​17אובדנותהתאבדות​חתכים בגוף​52חירום/אסוןתאונה​תאונת דרכים
​18אובדנותהתאבדות​ירי​53חירום/אסון​תאונה​תאונת משחק
​19אובדנותהתאבדות​תלייה​54חירום/אסון​תאונה​תאונת עבודה
​20אובדנותהתאבדות​קפיצה ממקום גבוה​55חירום/אסון​אסון משפחתי​התאבדות
​21אובדנותהתאבדות​חניקה עצמית​56חירום/אסון​אסון משפחתי​רצח
​22אובדנותהתאבדות​טביעה​57חירום/אסון​אסון משפחתי​תאונת דרכים
​23אובדנות​ניסיון אובדני​בליעת תרופות/רעלים​58חירום/אסון​מוות​מוות של איש צוות
​24אובדנות​ניסיון אובדני​ריצה לכביש​59חירום/אסון​מוות​מוות של תלמיד
​25אובדנות​ניסיון אובדני​חתכים בגוף​60​סמים ואלכוהול​סמים​הפצה
​26אובדנות​ניסיון אובדני​ירי ​61סמים ואלכוהול​סמים​סחר
​27אובדנות​ניסיון אובדני​תלייה​62סמים ואלכוהול​סמים​שידול
​28אובדנות​ניסיון אובדני​קפיצה ממקום גבוה​63סמים ואלכוהול​סמים​שימוש מזדמן
​29אובדנות​ניסיון אובדני​חניקה עצמית​64סמים ואלכוהול​סמים​שימוש מתמשך
​30אובדנות​ניסיון אובדני​טביעה​65סמים ואלכוהול​אלכוהול​שימוש מזדמן
​31אובדנות​אמירות אובדניות​דיבור על רצון למות​66סמים ואלכוהול​אלכוהול​שימוש מתמשך
​32אובדנות​אמירות אובדניות​עמידה במקומות מסוכנים​67סמים ואלכוהול​גז מזגנים​שימוש מזדמן
​33אובדנות​אמירות אובדניות​משחקים מסכני חיים​68סמים ואלכוהול​גז מזגנים​שימוש מתמשך
​34אובדנות​אמירות אובדניות​תוכניות ספציפיות להתאבדות​69סמים ואלכוהול​דבק מגע​שימוש מזדמן
​35​התעללות​פיזית​ענישה פיזית​70סמים ואלכוהול​דבק מגע​שימוש מתמשך