נוהל להתמודדות עם אירוע חריג

תאריך: 31/12/2017

​​

נוהל להתמודדות עם אירוע חריג

​​​​​​ניסיון ההתערבות במצבי משבר בארגונים ובקהילות לאחר אסונות והמחקר השיטתי, העשירו את הידע הבסיסי בדבר התנהגות הפרט והקבוצות בעת אסון. המסקנה החשובה ביותר מתוך כל אלה היא, כי ניתן להצביע בבירור על שלבים, ועל דפוסי התנהגות משותפים וקבועים, שלפיהם ניתן לחזות את התנהגות הפרט, הקבוצה, הארגון בעת משבר. למרות שכל פרט וכל ארגון ייחודי ושונה מהאחר ולכל אסון מאפיינים ייחודיים משלו, קיימים דברים  משותפים בהתמודדויות השונות.


​נוהל דיווח על אירוע חריג

על פי חוזר מנכ"ל יש לדווח  (טלפונית – תוך 24 שעות ) למפקחת על הייעוץ על כל אירוע חריג, ומנהל ביה"ס ידווח למפקח כולל.
במקביל לדיווח לפיקוח יש לפנות למדריכות הייעוץ או  מדריכת התחום הרלוונטי לקבלת הדרכה על אופן ההתמודדות והטיפול במקרה.
בכל מקרה יש לדווח בדיווח אירוע חריג .doc.
הטופס נמצא באתר תחת הכותרת טפסים – יש לשמור את הטופס כקובץ, למלא ולשלוח למייל של אסתר או חרמונה. כתובת המייל נמצאת  באתר תחת הכותרת צרו קשר.
הטופס אינו מקוון במתכוון  - כדי שלממלא הטופס יישאר העתק.
שימו לב! 
1.הדף השני בטופס כולל רשימת אירועים המחולקים לתחומים ותת תחומים. מטבלה זו – על פי האירוע תגזרו את התחום ותת התחום הנדרשים בטופס.
2.מתחת לטבלה ישנו מקום לתיאור מילולי של האירוע ודרך הטיפול. יש למלא גם את החלק הזה.
3. יש לדווח על כל אירוע הקורה במסגרת החינוכית גם אם התרחש בפנימייה.  העוס"ים מדווחים למערכת  אחרת.