ייעוץ חינוכי

תאריך: 31/12/2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שפ''י- מהות וייעוד

​​שירותי הייעוץ החינוכי נמצאים בתהליך מתמשך של התרחבות והיתוספות מטלות.    
הייעוץ שעסק באופן מסורתי בהכוון חינוכי מקצועי, הרחיב את פעילותו לטיפול בצורכי הסתגלות חברתית ורגשית של תלמידים בכל הגילאים, הפעלת תוכניות כישורי חיים, התפתחות, תמיכה והכשרה של צוותי החינוך.
תחומים מרכזיים הנוגעים לרווחת התלמידים והצוות – אקלים חינוכי מיטבי, קליטה, הסתגלות ומניעת אלימות נחשבים לנושאים מרכזיים בזירת הייעוץ.
ייעוץ ישיר ניתן לתלמידים, להורים ולצוות החינוכי. כמו כן מתקיימים תהליכי היוועצות. 
התפתחותה של ראייה מערכתית בייעוץ משלבת עבודה עם קהלי יעד רחבים בתוך בית הספר ועם גורמים חיוניים במעטפת בית הספר.                                                 
בדרך כלל היועצים הם חברים בהנהלת בי"ס ושותפים לעיצוב המדיניות של המוסד החינוכי. היועצים מסייעים בתהליכי שינוי תוך שימוש במיומנויות מקצועיות .
מתוך: "סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית".

​​

הייעוץ החינוכי בישראל קיים זה 40 שנה. במהלך שנים אלה התחום התאפיין בהתפתחות מתמדת, בתמורות ובשינויים רבים ומואצים. מקצוע הייעוץ החינוכי הושפע מהמטלות ומהצרכים המרכזיים שאפיינו את מערכת החינוך בישראל, והוא משתנה תדיר בהדגשיו ובטווח שירותיו כדי לתת להם מענה הולם.

מהות וייעוד הייעוץ - על פי שפ"י 
תיאור תפקיד היועץ החינוכי על פי מסמך הסטנדרטים

מהות התפקיד
לסייע לתלמיד כפרט ולבית ספר כמערכת חברתית – ארגונית להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולתם מתוך רווחה נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת. לקרב ולגשר בין צרכים שונים ומנוגדים של כל קהלי היעד שלו. לסייע לנוגעים בדבר, לנקוט צעדים נדרשים במהירות, מתוך ראייה רחבה ומערכתית מתוקף תפקידו כאיש בריאות הנפש- פנים מערכתי. 
 
קידום הרווחה הנפשית של התלמיד בתוך הארגון החינוכי.  לעת הזו תפיסת התפקיד המייחדת את היועץ קשורה בהתבוננות בו זמנית הן בתהליכים התפתחותיים בתוך הארגון והן בתהליכים התפתחותיים של הארגון עצמו. 
הייעוץ החינוכי הוא מקצוע מסייע. הוא נשען על תחומי ידע מגוונים: חינוך, תהליכי למידה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ייעוץ ארגוני ואנתרופולוגיה. בין תחומיות זו מעניקה לייעוץ את ייחודו ואת יתרונו היחסי בהשוואה למקצועות אחרים, מעצם העובדה ששילוב התחומים משקף את מציאות החיים הבית ספרית.
כיום מכוונת תפיסת תפקיד הייעוץ להדגש על עבודה מכוונת צוות, מתוך הכרה והבנה שיש ליועץ החינוכי כלים מקצועיים מתאימים להעצים ולשכלל יכולות ועמדות של צוותי חינוך והוראה בעבודתם עם התלמיד כפרט ועם הכיתה כגוף קבוצתי.
מתוך "סטנדרטים לפרקטיקה המקצועית בייעוץ חינוכי (2009)".
תחומי העיסוק
טיפול בצורכי הסתגלות חברתיים, רגשיים ולימודיים של הפרט
הפעלת תוכניות התפתחותיות ומניעתיות 
אחריות לאקלים הבית ספרי, קידום הדיאלוג הבית ספרי
התערבות במצבי סיכון ומשבר
שותפות בהנהלת בית הספר – עיצוב מדיניות, שיפור תהליכי למידה, שיפור כישורי מורים.
 תפוקות מצופות
מפעיל תוכנית בית ספרית, מנחה קבוצות, מגיב לפניות בתוך שבוע. משברים באים על פתרונם, אחוזי הנשירה/ הויתור על תלמידים מצויים בתהליך צמצום.
 סביבת העבודה
סביבת עבודה דינמית ורועשת, מרובת לקוחות – תלמידים, הורים, מורים, הנהלה.
עבודת צוות, חדר עבודה אישי, ריבוי מנהלים. 
מסגרת ממשלתית – שעות עבודה, דרישות נוספות. ישיבות ופגישות מעבר לשעות הקונבנציוליות.
דרישות הכרחיות
תואר שני, תעודת הוראה, שנתיים סופרויז'ן, קורס כישורי חיים  (שלוש שנים)

תקנון למתן רשיון לייעוץ​