כישורי חיים (חמ"ד)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

כישורי חיים


נקודת המוצא בתוכנית כישורי חיים היא האמונה שניתן באמצעות שיח רגשי בין מורים לתלמידים לאמן ולפתח כישורים ומיומנויות אשר יתרמו להתנהלות בריאה במצבי חיים שונים. 
הדרכת המורים נועדה לקדם את יכולת המורים לקיים שיח רגשי עם תלמידיהם בנושאים התפתחותיים נורמטיביים וסיכוניים בכיתה, בקבוצות קטנות ובמפגש פרטני.
לשם כך, יש צורך בבירור עמדות רגשיות וקוגניטיביות, גיבוש מסרים ברורים, חידוד ורכישת כלים להנחיה ולחיזוק תחושת מסוגלותו של המורה.  
​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​

בניית זהות והיכרות עצמית
זהות עצמית