מב''סים ומניעת התמכרויות

תאריך: 31/12/2017

​​​​

מב''סים ומניעת התמכרויות

מב"ס – מוביל בית ספרי

החל מינואר 2004 החליט משרד החינוך התרבות והספורט לתקצב בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בסמים, בטבק ובאלכוהול. 
האחראי הבית ספרי ירכז את כל הגורמים, הפעולות, התוכניות וההנחיות בנושא וידאג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית.

​​מניעת התמכרויות

​היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק עוסקת בפיתוח תוכניות התערבות בנושאי סמים, אלכוהול, חומרים נדיפים טבק וחשיפת יתר למסכים והימורים, כחלק מתכנית כישורי חיים. כמו כן, התוכניות משולבות בתוכניות שפ"י לקידום רווחתו הנפשית של התלמיד ולטיפוח האקלים הבית ספרי. תכניות ההתערבות מכוונות להקניית כלים להתמודדות עם התנהגויות סיכון, תוך שימת דגש על חיזוק מקדמי הבריאות וגורמי מיגון ויצירת סביבה בטוחה ותומכת בין באי בית הספר.