פיתוח מקצועי

תאריך: 27/11/2017
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מקצוע  הייע​וץ דורש התמקצעות מתמדת. מעבר לחובתנו המקצועית ומעבר לתרומתה ​​האישית להתפתחותו של כל יועץ- היא מאפשרת לרכוש ידע ומיומנויות שלרוב אינם נגישים לנו ביומיום. למידה והתפתחות חשובות גם בשל התהליך שבו נמצא מקצוע הייעוץ; המעבר לייעוץ מערכתי בכלל לצד טיפול בפרט, יוצרים מצב שבו שירותי הייעוץ החינוכי נמצאים בתהליך מתמשך של התרחבות ושל ​​​היתוספות מטלות.    ​​​
​​