סיוע במימון אבחונים

תאריך: 31/12/2017

סיוע במימון אבחונים

​מידי שנה תומך המנהל לחינוך התיישבותי בסיוע במימון אבחונים לתלמידים  שיש הערכה שיש להם לקות למידה ,ומצבה הכלכלי של המשפחה אינו מאפשר מימון  -  על פי המלצת צוות בית הספר.

הגשת בקשה לסיוע, מחייבת מילוי טופס מקוון .

יש לשלוח את הקישור במייל במועד המתאים.

​​​מילוי הטפסים ידני.​