זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח

זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח

​אפיון המחוז ההתיישבותי


המחוז ההתיישבותי הוא הגדול והמפוזר גאוגרפית מכל המחוזות האחרים, מדן בצפון ועד אילת בדרום. אנו מאופיינים במרחב הכפרי הסובב את בתי הספר שלנו. לבתי הספר שלנו מגיעים וחוזרים הביתה בהסעות מאורגנות, אבל ישנם תלמידים המגיעים בטרמפים, ברכבי שטח חקלאיים כמו: טרקטורונים, אופנועים, מיולים, אופניים חשמליים ועוד. אנו מתמודדים עם כל מגוון כלי התחבורה בכביש, בשביל ובשדה דבר המאתגר את העשייה שלנו.

תחומי האחריות ויעדי האגף


החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים זו משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמיד לתפקוד יעיל במערכת התעבורה ולספק לו עקרונות וכלים לגדילה ולצמיחה לחיים בוגרים, מתוך אחריות אישית לשמירה על חייו ועל כבודם וחייהם של הסובבים אותו תוך כיבוד חוקי המדינה.