אודותינו

תאריך: 10/12/2017

​​

 הפיקוח על חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים בחינוך ההתיישבותי

​אנו גוף מקצועי בתחום דעת ייחודי, אשר בו עובדי הוראה מקצועיים, מומחים בתחומם ועושים עבודתם כשליחות במגמה להפחית את מעורבותם של תלמידים בתאונות דרכים.
ההוראה כוללת: לימוד ידע מקצועי, פיתוח מיומנויות למידה ייחודיות, חינוך לערכים, לשמירה על חיי אדם, הכרת חוקי המדינה הרלוונטים לנו, וטיפוח אזרחות טובה.
אנו במחוז ההתיישבותי פועלים בדבקות ובמקצועיות תוך התעדכנות מתמדת בחומרים חדשים, להעצמת  צוות ההוראה.
 

נגישות ואורח חיים בטוח 

משרד החינוך העביר את האחריות בנושא נגישות ואורח חיים בטוח למטה זה"ב בירושלים.  
אנו כמו כל המחוזות לומדים את הנושא לשם העברה והתאמה לשטח
מטרות על:
מוסרי– הבטחת חייהם ושלמות גופנית של משתמשי הדרך.
חברתי – תשתית של סדר עולמי המתבסס על איכות הדרכים ושמירה על החוק.
 

מטרות חינוכיות

-     טיפוח מיומנות התנהגות המבוססות על מודעות ואכפתיות, ועל אחריות אישית.
-     עידוד מנהיגות חיובית.
-     עידוד אסרטיביות כנגד תופעות מסוכנות
-     הפחתה משמעותית של היפגעות תלמידים בתאונות דרכים
 

משימות עיקריות

תכנון פעולות חינוכיות בית ספריות וקהילתיות בזהירות ובטיחות בדרכים, הובלה של התנסויות שגרתיות וייחודיות (תלב"ס).
-     הוראה בכיתות: תכנים לזהירות ובטיחות בדרכים על פי סילבוס (ספר וירטואלי).
-     עידוד מנהלי בתי ספר, מפקחים, ראשי מטות בטיחות בראשויות המקומיות לקיים פעילות חינוכית ושילוב כל צוותי ההוראה.
-     תמיכה ביוזמות חינוכיות ועידוד הצטיינות (פרס השרים).
-     יצירתיות וחידוש.
 

השתלמויות

-  פיתוח מקצועי של סגל ההוראה מורים ורכזים ע"י ריכוז מערך ההדרכה באחריותה של הרכזת הפדגוגית, תוך שימת דגש על מקצועיות, רלוונטיות, יצירתיות ושאיפה להוביל את תחום הדעת  להוות מרכיב מרכזי באקלים הבית ספרי.
-  הכנת עתודת מורים חדשים לבתי הספר החסרים במורים ועיבוי צוותים קיימים (קורס הכשרת מורים בקיץ)
 

שיתופי פעולה

לשם העמקה וגוון ההוראה אנו מקיימים שיתופי פעולה עם הראשות הלאומית למניעת תאונות, עמותת "אור ירוק" משטרת ישראל תאטראות, וספקים מורשים.
 
 

יעדי הפיקוח במחוז ההתיישבותי

1.      העצמת המורה לזה"ב בקרב ציבור המורים והמנהלים.
2.      העמקת החינוך לערכים.
3.      מאבק באלימות ועידוד אקלים חינוכי מיטבי.
4.      שילוב של זה"ב במקצועת האחרים.
5.      תקשוב זה"ב והתאמתו למאה ה-21.
6.      הטמעת "מעטפת הבטיחות".
 

 אתגרים לעתיד

1.      ציון בתעודת הבגרות (פנימי-כשלב ראשון).
2.      ערבי קהילה.
3.      טיפול יסודי באופניים חשמליים, כולל התמקדות בתמרורים ראשיים, בכבישים ובצמתים.
4.      הכרה במקצוע  כאחד ממקצועות החובה בחטיבה עליונה.

מבנה ארגוני

מטה זה"ב ירושלים
           |
מפקח מחוזי  –  מוטי אלמוג
           |
רכזת פדגוגית – דורית אסולין
           |
צוות הדרכה –  דורית אסולין, יעקב נרקיס, יאיר הראל, יעקב אמיתי , גבי אביב, לימור רמון.
 
הוראות ונהלים טפסים להורדה