צוות מנחים

​​​​​​​​​​​​​צוות המדריכים למוסדות החינוך​

צוות מנחים

פרטי טבלה
שםתפקידטל' ניידמייל
זוהר דויטש ממ"ח - ממונה מחוזי 050-3092800zohard@mchp.gov.il
דורית אסוליןרכזת הדרכה ופדגוגיה052-2320520adorit@gmail.com
לימור רמוןמדריכה​​​0544953815limorramon@012.net.il
יאיר הראלמדריך052-2690445yairharel100@gmail.com
יעקב אמיתימדריך052-8530685yacovamity@gmail.com
גבי אביבמדריך052-7448717gabigali105@gmail.com
יעקב נרקיסמדריך​​0505683991narkis.yakov@gmail.com
איציק בוכריסמדריך​0522531746​yzakbu@gmail.com
משה גליסקו מדריך054-6667496 galiskom@gmail.com