חטיבת ביניים אדיגה

תאריך: 07/12/2017

​​

הנימוקים להענקת הפרס:​

"החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משתלב בתפיסה החינוכית של בית הספר, שמוביל את תלמידיו לאזרחות טובה, לאחריות, לכבוד לחיי אדם ולציות לכללים ולחוק.

ברמה היישובית עלה הצורך בשינוי מידי בשמירה על כללי הדרך, בעיקר בכל הקשור לנהיגה: באופנועים, בגולפיות וברכיבה על אופניים לרבות אופניים חשמליים ע"י בני הנוער.

ההבנה כי השינוי יקרה אם תהיה הלימה בין המסרים בבית ובבית הספר, הביאה לבניית תכנית בשיתוף ההורים ותוך מתן מענה ייחודי להורים, במטרה להעלות את המודעות והחשיבות להתנהלות בטוחה ואחראית של התלמידים והצורך המידי בשינוי.

בבית הספר אדיגה, ניכרת פעילות עשירה ומגוונת בנושא החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, תוך שילוב הנושא במקצועות הלימוד ותחומי הדעת השונים".

תמונות מהטקס

​​חט"ב אדיגה בי"ס מצטיין זה"בחט"ב אדיגה בי"ס מצטיין זה"ב
חט"ב אדיגה בי"ס מצטיין זה"ב​​​פרס לבית ספר אדיגה
​​​פרס לבית ספר אדיגה