ישיבת בית יהודה כפר מימון

​הנימוקים להענקת הפרס לישיבת בית יהודה:

ישיבת "בית יהודה" שמה לה למטרה לעורר את התלמידים להפנים את הערך העליון של קדושת החיים ולקיים את הצו האלוקי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"לשם יצירת סביבה בטוחה ומיטבית לבאי בית הספר, וכיוון שמרבית התלמידים מגיעים בהסעות, נערכו שינויים והתאמות במעטפת הבטיחות:

בסיוע המועצה המקומית שדות נגב נבנתה תחנת הסעות מוסדרת עם מעבר חצייה לישיבה. קיים פיקוח על חצייה בטוחה של התלמידים. הורים וצוות בית הספר הונחו להחנות בחניות המוסדרות מחוץ לישיבה. הוקצו אזורים מוסדרים לחניית אופניים. והתקיימה פעילות הסברתית בנושא רכיבה בטוחה על אופניים וחשיבות חבישת הקסדה.

בישיבת "בית יהודה" הופעלה תכנית "שעה קלה על נהיגה", התלמידים חתמו על אמנה לנהיגה אחראית ובטוחה, קיבלו מחזיק מפתחות עם תפילת הדרך וברכת מי שברך לנהג החדש.הישיבה רואה בפעילות זהב נדבך חשוב בחינוך התלמידים, לאור זאת , הנושא מוטמע ע"י ראש הישיבה בדרשותיו לאחר התפילה, בשיעורי המחנכים ובמקצועות השונים.

תמונות מהטקס

​​​​פרס בי"ס מצטיין זה"ב בית יהודהפרס זה"ב לבית יהודה כפר מימון
פרס זה"ב לבית יהודה כפר מימוןפרס זה"ב לבית יהודה כפר מימון
פרס זה"ב לבית יהודה כפר מימוןפרס זה"ב לבית יהודה כפר מימון

​​