​איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה

​​​​נושא איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה הוא אחד מעקרונות היסוד של החינוך הפנימייתי בארץ .
הדאגה לאיכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה ודרכי הטיפול בנושא זה   מונחים על ידי עקרונות היסוד הללו .
עקרונות אלו צמחו מתוך המחויבות לספק את צרכי החניכים בהתאם לסטנדרטים הנדרשים . עקרונות אלו אף תואמים את השינויים שעברה החברה הישראלית מאז קמו הפנימיות הראשונות ועד היום .
נושא זה מקיף את כל תנאי המחייה של החניך בפנימייה ואת כל השירותים שהפנימייה חייבת לספק לחניך בתקופת שהותו בין כתליה . 

תחומי איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה הם כדלקמן:
א. תנאי המגורים:
•         תנאי מגורים המספקים את צרכי הפרט האישיים והקבוצתיים בתחומים הפיסיים והחינוכיים. 
•         שמירה על מרחב מחייה מספק ופרטיות לחניך. 
•         שמירה על סביבה אסתטית, ביתית, חמה ומטופחת. 
•         תחזוקה שוטפת של המבנים. 
•         שמירה על ביטחון ובטיחות המבנים בהתאם לדרישות המינהל. 
•       תנאי מגורים המגבירים את תחושת השייכות של המתחנך בפנימייה ע"י ניהול ושירות עצמי של החניכים (ניקיון וסדר החדרים, אחזקת המועדון וסביבת המבנה וכו'). 
•         תכנון בינוי ושיפוץ מבני הפנימייה בהתאם לדרישות המינהל. 
•         שמירה על הרכוש הציבורי.
      
 ב. שירותי הבריאות:
        
•         טיפול במחלות והפנייה לרופא מומחה לפי הצורך. 
•         טיפול במחלות כרוניות ומעקב רפואי. 
•         טיפול מונע וחינוך לבריאות נכונה. 
•         ארגון נכון של נהלי המרפאה ועבודת האחות. 
•         ניקיון ואסתטיקה במרפאה ובסביבתה. 
•         טיפולי שיניים וטיפול בבעיות רפואיות חריגות. 
 
 ג. שירותי התזונה:
•         ארגון יעיל וחינוכי של סדרי האכילה בחדר האוכל.
•         תזונה נכונה מגוונת, מזינה ומספיקה לפי סל המזון המתאים לגיל החניכים.
•         דאגה לחניכים הזקוקים לתזונה מיוחדת.
•         ארגון נכון של עבודת הבישול, המטבח ואחסנת המצרכים, תוך שמירה על כללי היגיינה וניקיון, בהתאם לדרישות משרד הבריאות והמינהל.
 
ד. שירותי הביגוד והכביסה
כביסה, גיהוץ ותיקון של הציוד האישי והקבוצתי (ביגוד, מצעים, מפות , וילונות , כיסויי מיטה וכו').

ה. רווחת הפרט בפנימייה
•         שיחות אישיות של הצוות החינוכי עם כל חניך וחניכה.
•         טיפולים בתחום בריאות הנפש במידת הצורך.
•         הקניית הרגלי היגיינה והופעה חיצונית נקייה ומסודרת של הפרט.
•         ביצוע סעיפי "סל שירותים" לפי הנהלים ולפי צורכי הפרט.
•         ביצוע סעיפי "סל בריאות" לפי הנהלים ולפי צורכי הפרט.


ארגון עבודת הפיקוח לשם יישום העקרונות של איכות חיים ורווחת הפרט:
תחום איכות החיים ורווחת הפרט  משולב בתפקיד הפיקוח על הפנימייה כתחום מרכזי
וחשוב. 
במטה קיימת יחידה של מפקחות מקצועיות בתחומי התזונה,הבריאות ותנאי המגורים.
תפקיד המפקחות המקצועיות מורכב מיסודות של : הדרכה, ייעוץ, מעקב ובקרה.

מטרות הפיקוח בתחומי איכות החיים ורווחת הפרט הן:
•   הבטחת תנאים אופטימאליים לחניך השוהה בפנימייה, תוך שמירה על סטנדרטים הולמים וצמצום הפער בין המצוי לרצוי בהתאם לדרישות המינהל. 
•  הקניית ערכים והרגלים בתחומי איכות החיים ורווחת הפרט, שילוו את החניך בתקופת שהותו בפנימייה, ומודל לחיקוי בחייו העתידיים כאזרח, וכחלק ממשפחה ומקהילה.
דרכי העבודה של הפיקוח בתחומי איכות חיים ורווחת הפרט הן:
מפקחי הפנימיות מתמקדים בתחומי איכות חיים ורווחת הפרט, בביקורי הפיקוח השוטף
במקומות החינוך.
המפקחות המקצועיות מגישות שירותי הנחיה, ייעוץ הדרכה ובקרה הן במטה והן בשדה לפי צרכי מקומות החינוך. 
המפקחות המקצועיות מבקרות במקומות החינוך כדי לפקח על תחומי איכות החיים ורווחת הפרט בהתאם לדרישות המינהל.  
המפקחות המקצועיות מרכזות השתלמויות לכל הסקטורים בפנימייה הנוגעים לתחומי איכות חיים ורווחת הפרט כגון: צוות חינוכי, אחיות, אנשי האחזקה, מנהלי ועובדי המטבח וכו'. 
המפקחות המקצועיות יוזמות הכנסת תכניות חינוכיות חדשות וחוברות הדרכה בתחום איכות החיים ורווחת הפרט.


תחום איכות חיים ורווחת הפרט במחקר
המחקר המקיף ביותר שנעשה עד היום, על איכות החיים בפנימיות לילדים ולבני נוער בישראל, נערך על ידי פרופ' י. ווזנר, מ. גולן, ב. ערד-דוידסון,  (1993),
במחקר זה נקבעו מספר עקרונות יסוד:  
• פנימייה טובה היא זו שמצליחה להבטיח לחוסיה חיי יומיום מספקים, וחיים אלה מתנהלים בהתחשב בשלב ההתפתחות האישי של החניכים ובהתאם לנורמות חברתיות מקובלות. יש לשפוט פנימיות באמות מידה דומות לאלה של שיפוט משפחות. 
• פנימייה חינוכית-טיפולית אמורה להשפיע על חניכיה, להבטיח התפתחות ראויה מבחינה הכרתית-רגשית, פיסית, חברתית וערכית, ולקדם את הסיכוי שאחרי עזיבת הפנימייה, יהיו הבוגרים מסוגלים להתמודד עם השפעות הסביבה ודרישותיה. במלים אחרות: התכלית היא לקלוט-לשנות-ולהחזיר לחברה הפתוחה את החניכים שהתחנכו בפנימייה כבוגרים מועילים. 
• הפנימייה היא מערכת פעולה הכוללת שלוש מערכות משנה גדולות: החוסים, הסגל והסביבה.הקשרים השונים בין שלוש מערכות אלה מהווים את מרחב  החיים של הפנימייה. 
• המחקר מתבסס על מודל לבדיקת איכות החיים בפנימייה לפי ארבע מערכות הקיום האנושי: הערכית, החברתית, האישיותית והפיסית, המהוות מסגרת להערכת איכות החיים בפנימייה. תחומים אלה נחתכים על-ידי 4 אופנויות של פעולה ותפקוד: ביטוי, סיגול, איזון ושימור. כך נוצרים 16 חלונות, שהם תת-מערכות במפת איכות החיים בפנימייה. 

 מפת איכות החיים:

תפקוד/שדהאישיותיפיסיחברתיערכי
ביטויהגשמה עצמיתפעילות פיסיתהשפעה חברתיתפעילות תרבותית
סיגולנופש אישיהתמצאות פיסיתהתמצאות חברתיתהתאמה תרבותית
איזוןבריאות נפשבריאות גופניתיחסי חברה
יושר והגינות
 
שימורזהות עצמיתביטחון פיסיאמון חברתיערכים יציבים
  

​​1. ביטוי אישיותי (הגשמה עצמית)

על הפנימייה לאפשר לכל חניך להגשים את הפוטנציאל שלו: להביע את עצמו, ללמוד, להשתנות, לנקוט יוזמה, להיות מסוגל לבחור בין חלופות שונות, להשלים את משימותיו, להיות עצמאי.

2. סיגול אישיותי: (נופש אישי)
על הפנימייה לפתח יכולת החניכים להפיק הנאה מאמצעי בידור ונופש רגילים. לפתח התעניינותם בתחביבים. לתת הזדמנויות להינפש, להירגע, ליצור אתנחתאות של בידור ונופש לעצמם ובעצמם.

3. איזון אישיותי: (בריאות-נפש)
על הפנימייה לפתח אישיות מאוזנת, ללא רגשות אשם, מתח או חרדה מוגזמים. לפתח יכולת לפתור קונפליקטים ללא גלישה לתסכול, לתוקפנות או לדיכאון מוגזמים. לטפח חניך שאינו חושש ממצבים חדשים, אך מכיר שיש בהם קשיים וסיכונים. שתהיה לו היכולת ללמוד, תוך ידיעה שהלימוד עלול להיות קשה. לטפח חניך בעל בטחון עצמי התואם את יכולתו האישית, שיהיה אחראי ומשוחרר מהשפעות סביבתיות שליליות.

4. שימור אישיותי: (זהות עצמית)
על הפנימייה לטפח אדם בעל בטחון עצמי, עקבי ומתנהג בעקביות במצבים שונים. בעל אופי חזק, שיודע מה לפניו. שיוכל לגבש את דעותיו ולא להיות מושפע בקלות מאחרים. הוא אינו בעל "מצבי-רוח", בעל דימוי עצמי חיובי. מכיר את יכולתו ומגבלותיו ונוהג לפיהן. בעל יכולת אינטלקטואלית, ונותן לה ביטוי. מסוגל לתכנן לעתיד ולפעול להגשמת תוכניותיו בהדרגה.

5. ביטוי פיסי (פעילות פיסית)
על הפנימייה לפתח את יכולתם של החניכים להכיר ולשלוט בסביבה הפיסית, לבטא את יכולתם הגופנית, להשיג מרחב מחיה ופרטיות.

6. סיגול פיסי (התמצאות פיסית)
על הפנימייה לפתח את היכולת ליצור חפצים מחומרים פשוטים, להשתמש בכלי-עבודה בצורה יעילה, להשתמש בכלי אוכל. לשמור על ניקיון הגוף והסביבה. להבין את הקשר בין הצרכים הפיסיים לבין האמצעים המאפשרים לספק צרכים אלה. לאפשר תזונה נכונה לשמירת הבריאות.

7. איזון פיסי: (בריאות גופנית)
על הפנימייה לטפח אדם בריא, בעל הרגשה גופנית טובה. לדאוג שחלקי הגוף השונים יפעלו כתקנם. לטפח אורח חיים בריא תוך תשומת לב למניעת מחלות ככל האפשר. 

8. שימור פיסי: (ביטחון פיסי)
על הפנימייה ליצור מצב שמבנהו הפיסי של החניך מתאים לסביבתו. אינו גבוה/נמוך מדי, אינו בעל משקל עודף/חסר. מצבו הפיסי המורש אינו נמצא בהתנגשות עם סביבתו הפיסית.

9. ביטוי חברתי (השפעה חברתית)
על הפנימייה לאפשר לחניכים להתקדם בחברה, לאפשר להם להנהיג, לייעץ, לפתח מעורבות בענייני חברה, להצטיין בהם, ולאפשר להם להילחם כדי להשיג מעמד חברתי.

10. סיגול חברתי: (התמצאות חברתית)
על הפנימייה להביא את החניכים להשתתפות במערכות חברתיות שונות לסיפוק הצרכים האישיים. על הפנימייה לפתח בחניכים את היכולת להפיק תועלת מהמסגרות החברתיות הקיימות , והיכולת להשתלב במסגרות חברתיות חדשות. 

11. איזון חברתי: (יחסי חברה)
על הפנימייה ליצור התאמה של החניך למסגרות החברתיות שהוא פועל בהן. להביא לידי הבנת התפקידים החברתיים השונים וההתנהגות בהתאם לכך. לאפשר לחניך לראות את עצמו בו-זמנית בתפקידים השונים. להתאים את עצמו לציפיות הסביבה החברתית מבלי לאבד את זהותו האישית. למלא ברצון תפקידים חברתיים. 

12.שימור חברתי: (אמון חברתי)
על הפנימייה לפתח את תחושת השייכות של החניכים לקהילתם ולחברה האנושית בכלל. לטפח את ההבנה ששייכות בחוג חברתי מסוים איננה עומדת בסתירה לשייכות בחברה רחבה יותר. יש לפתח מטרות המעוצבות על יסודות חברתיים רחבים, ולאפשר הזדהות עם נורמות אנושיות כלליות.

13. ביטוי ערכי: (פעילות תרבותית)
על הפנימייה לפתח את יכולת החניכים לבטא אמונות וערכים, להביע את טעמם האמנותי, לטפח ניסיונות ליצור ולשאוף להישגים תרבותיים, ולהרחיב את האופקים שלהם.

14. סיגול ערכי: (התאמה תרבותית)
על הפנימייה לטפח את היכולת לצרוך מוצרי תרבות ואמנות. ביקורים בהצגות, מוזיאונים והפקת סיפוק מהם. לפתח טעם בענייני אמנות ויכולת להעריך ולבקר מוצרים תרבותיים. לאפשר הזדמנויות לקריאת ספרות ושירה. לאפשר פתיחות לחידושים תרבותיים.

15. איזון ערכי: (יושר והגינות)
על הפנימייה לעזור לחניך להגיע לידי שיפוט מוסרי בריא, להיות בעל שלמות מוסרית פנימית. לחיות בשלום עם ערכיו ולהתנהג לפיהם. לחנך אדם שאינו מתמרד נגד החוקים, אלא נוהג לפיהם. לטפח שביעות רצון ממורשתו התרבותית ולהרגיש נוח להתנהג בהתאם לה.

16. שימור ערכי: (ערכים יציבים)
על הפנימייה לטפח חניכים ששורשיהם התרבותיים קשורים למורשת האישית והמשפחתית שלהם. יש לטפח את הטעם האסתטי והאמנותי המושפע ומעוצב על ידי מקורותיהם התרבותיים של החניכים. כך יגדל אדם גאה במורשתו התרבותית.
 לסיכום ככל שיהיו יותר חלונות מטופלים – כך איכות החיים בפנימייה תהיה טובה יותר!