ריטה סולברג

שם מלא:
ריטה סולברג
תפקיד:
מפקחת ארצית על התזונה ממונה מחוזית לחינוך לבריאות
טלפון:
050-6221524, 03-6898768
פקס: