קידום תלמידים יוצאי אתיופיה

תאריך: 25/12/2017

​​

א. "דע מאין באת"  

 ​אנו מאמינים שחיזוק השורשים התרבותיים והחברתיים של ארץ המוצא הוא המנוף להשתלבות חברתית ולהעלאת הביטחון העצמי והמודעות העצמית בקרב בני נוער. אי לכך במנהל לחינוך ההתיישבותי פועלים מספר תוכניות: 
  תוכנית "דע מאין באת" לימוד להעמקת השורשים התרבותיים של עדת ביתא ישראל– שמטרתה לימוד ההיסטוריה היהודית, המנהגים,חייה הרוחניים, מבנה המשפחה וסיפור עלייתם של ביתא ישראל.הרעיון המרכזי הוא ללמד את הדור הצעיר שאינו יודע את התרבות המוצא וסיפורי הגבורה של עליית יהודי אתיופיה. ​
רקע : 
מסירות הנפש של יהודי אתיופיה למען השמירה על המסורת כדי להגיע לארץ המובטחת יכול לשמש דוגמה ומופת לכל מי שלומד על קיום יהודים בגולה . במעבר התרבותי  יוצאי אתיופיה חלו שינויים רבים במישור החיים השונים, בעיקר נוצר פער בין תפיסות  הדור הצעיר לבין תפיסות לדור המבוגר , בני נוער נוטים לחשוב לעתיים , ככל שימהרו לשכוח את תרבות מוצאם כך יגדל הסיכוי להיקלט בחברה הישראלית, אך למעשה ההיפך הוא הנכון,  אדם בעל שורשים עמוקים הגאה בעברו יש לו את הכוחות הנפשיים הדרושים כדי להתקבל בחברה החדשה כשווה בין שווים. התוכנית מועברת ע"י מנחים מקצועיים בעלי תארים אשר בקיאים בהיסטוריה ובתרבות ביתא ישראל .
מטרות הקורס : 
מטרת על : 
א . הכרת המסורת של עדת ביתא ישראל .
ב . העלאת הדימוי העצמי והגאווה העצמית של בני הנוער יוצאי אתיופיה .
מטרות : 
1 . הקניית ידע בסיסי לנוער המתבגר שעלה לארץ בגיל צעיר ואינו מכיר את תרבות המוצא .
2 . העלאת המודעות העצמית כדי לסלול דרכים טובים יותר לשילובם בחברה החדשה .
3 . הגברת הביטחון העצמי
4 . הגברת הקשר בינו לבין הדור המבוגר .
5 . להכשיר נוער גאה בתרבות מוצאו אשר ישמש כגשר עם החברה הכללית 
6 . העלאת המוטיבציה הלימודית .
7 . לספק לנוער כלים להתמודדות עם שאלות בנושא תרבותו ומסורתו מול האוכלוסייה הכללית .
8. לאפשר ולתת כלים לדור הצעיר לחקור וללמוד מוצאו התרבותי .
 
מהלך השיעור :
השיעור  מועבר באמצעות סדנאות , הרצאות סיורים למקומות אשר ממחישים את החומר הנלמד   ציון חגים משמעותיים בחיי הקהילה .
 

ב. תוכנית שיתוף המשפחה, הקהילה ומקום החינוך בתהליך ילדיהם בפנימיות

מטרת התוכנית היא לחזק ולשתף את הורי התלמידים בתהליך החינוכי של ילדיהם בפנימייה ובבית הספר,. כמו כן ליצור מצב שבו שאנשי הצוות החינוכי יראו בכוחם של ההורים כחיוניים וכשותפים לעשייה חינוכית במסגרות החינוך פנימייתי.
תכנית שיתוף המשפחה  
המעבר של יהודי אתיופיה מחברה מסורתית לחברה מודרנית ופלורליסטית גורם למבוכה ולבלבול בתחומי החיים השונים בכלל ובתחום המשפחה בפרט. עקב הבדלים משמעותיים בין שתי התרבויות בעיקר בין הורים  לילדים. שינוי בסמכות ההורית, הגדרת תפקידים בתוך המשפחה כל זה גורם להחלשות הסמכות ההורית והתחזקות של הילד כיוון שלילדים יש קליטה מהירה והיכולת להסתגל לחברות חדשות. את עיקר הבעיות אנו רואים במערכת החינוכית בכלל ובפנימיות בפרט . 
שיתוף פעולה בין ההורים לתלמיד הפנימייה מחזק את הקשר בינו לבין המשפחה ע"י כך לגרום לקליטתו הטובה ולהצלחתו בתחום הלימודי.
 
מטרות התוכנית : 
1 . הרחבה והעמקת הידע של צוות הפנימייה העוסקים בטיפול פנימייתי בקשר למשפחות יוצאות אתיופיה , הגברת המודעות של משפחות יוצאי אתיופיה על החינוך בפנימייה והגברת מעורבות ההורים בחינוך הילדים .
2 . שיפור החוסן המשפחתי של משפחות יוצאות אתיופיה במיוחד כאשר הילדים נמצאים הרחק מהבית ומהקהילה .
3 . זיהוי מוקדם של קושי של החניכים ובניית תוכנית מניעת להתערבות .
4 . העצמת האחריות של משפחות יוצאות אתיופיה .
5. שימור ולימוד העברת המטען התרבותי של ההורים לילדיהם.
 
על התוכנית
התוכנית פועלית באמצעות מקשרים בין תרבותיים במספר פנימיות בארץ . כיוון שמודל ההורות באתיופיה שונה מאוד ממודל ההורות בארץ , המשפחה האתיופית צריכה לעבור שינויים מאוד משמעותיים כדי להבין את מערכת החינוך פנימייתי . צוות העובדים בקישור בפנימיות משתמש במודל אשר יכול לקשר בין שלושת החוטים : המשפחה , התלמיד וצוות הפנימייה .  
תפקידו של המקשר
 
תפקיד המקשר, 
תפקיד המקשר הוא לגרום ליצירת שיתוף פעולה והבנה בין ההורים,  אנשי צוות מקום החינוך בפנימייה ובבית הספר, ובין החניך. על המקשר ליצור אוירה מתאימה שתעודד שיתוף פעולה הן מצד ההורים והן מצד הצוות החינוכי בפנימייה ובבית הספר. המקשר אינו עוסק בשיפוט ובהצדקה, אלא תפקידו להביא  את זווית הראיה של הצד השני. כלומר להסביר להורים את חובתם  זכותם ואחריותם בתהליך חינוכו של בנם, ומאידך להבהיר לצוות העוסק בחינוכו של החניך, כי עליהם לשתף את הורה החניך בכל תהליך החינוכי הנוגע לבנם, לא רק בהתנהגויות הלא רצויות של החניך, אלא גם בהערכות חיוביות שיש לחניך.  יש חשיבות עליונה להסביר לתלמידים כי ההורים הם חלק אינטגראלי בחינוכם. יש להבהיר להם כי מעורבותם של ההורים רק יתרום וישרת את טובתם. 
עבודת המקשרים הינה רבה ומגוונת וכוללת את התחומים הבאים
    הקשר בין ההורים לפנימייה.
    קשר בין החניך לפנימייה/בי"ס.
    קשר בין החניך  להורה.
    קשר בין עובדי קהילה לבין החניך,

​ג.תוכנית ההשתלמות לצוות החינוכי

המינהל מקיים השתלמות ארצית לצוותים החינוכיים השונים בפנימיות, בנושא "היבטים תרבותיים של הדת ביתא ישראל" מטרת התוכנית היא להקנות ידע בנושא הקודים התרבותיים של יוצאי אתיופיה לכלל הצוותים החינוכיים. בנוסף על כך היחידה מקיימת ימי עיון בנושאים שונים ומגוונים על מנת לחשוף את אנשי המקצוע שבאים במגע עם ביתא ישראל כדי ליצור מצב של קליטה טובה בחברה הישראלית .