יוצאי אתיופיה

תאריך: 05/12/2017

​​

מאז עלייתם ארצה, אלפי מתבגרים יוצאי אתיופיה התחנכו ומתחנכים בפנימיות בכפרי הנוער של המינהל לחינוך ההתיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער.
רבים מהבוגרים והבוגרות ממלאים תפקידים מרכזיים בתחומים שונים במשק הישראלי חלקם עוסקים בפעילות קהילתית ובקליטה מיטבית של הקהילה והשתלבותה בחברה הישראלית.
הניסיון המצטבר של מסגרת החינוך הפנימיתי במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך, מאפשר רמת טיפול מיטבית בקידום הלימודי וברווחת הפרט של החניכים. בנוסף לתכניות השגרתיות במערכת החינוך המינהל פועל בתחומים נוספים הנוגעים לתרבותם וייחודיותם של יוצאי אתיופיה ונותנים דגש  על חשיבות שמירת התרבות וחיזוק הקשר עם המשפחה.

סיפור עלייתם של בני הקהילה האתיופית לישראל צריך לעורר השתאות אצל כל אחד ואחת מאתנו. בראש ובראשונה, יכולת ההנהגה, ההישרדות של בני הקהילה במשך תקופה כל כך ארוכה בהיסטוריה היהודית. שנית המסע המופלא והקשה לארץ ישראל שהינו סיפור דרמטי בפני עצמו, המבטא תעצומות נפש, עוז רוח ורצון כה עז של יהודים מאתיופיה לממש את החלום ההיסטורי שיבת ציון.
מאז עלייתם ארצה אלפים מתבגרים יוצאי אתיופיה התחנכו ומתחנכים בפנימיות בכפרי הנוער של המינהל לחינוך ההתיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער.
רבים מהבוגרים והבוגרות ממלאים תפקידים מרכזיים בתחומים שונים במשק הישראלי חלקם עוסקים בפעילות קהילתית ובקליטה מיטבית של הקהילה והשתלבותה בחברה הישראלית. הניסיון המצטבר של מסגרת החינוך הפנימית במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער במשרד החינוך, מעלה ומשפר את רמת הטיפול הן בקידום הלימודי הן ברווחת הפרט של חניכים יוצאי אתיופיה. בנוסף לתכניות השגרתיות במערכת החינוך המינהל פועל בתחומים נוספים הנוגעים לתרבותם וייחודיותם של יוצאי אתיופיה ומבליטים במתן דגש על חשיבות שמירת התרבות וחיזוק הקשר עם המשפחה.