המח"מ בפנימייה

​​​​​​​המח"מ – המרכזייה החינוכית המקומית

​​

​ביתו המקצועי של מחנך הפנימייה

המח"מ מהווה בית מקצועי ומרכז משאבים משמעותי ואיכותי עבור הצוות החינוכי בפנימייה.
הוא מרכז של תוכן, של כלים, של אמצעים, ובעיקר, נותן גיבוי ותמיכה, יצירה והעשרה למחנכי הפנימייה.
בראש המרכזייה החינוכית המקומית יעמוד איש מקצוע מתאים, בעל תואר ראשון רלוונטי, המועסק בהיקף של 50% משרה לפחות, שעבר את אישורו של מנהל המרכזייה החינוכית.
מיקומו הפיזי של המח"מ יימצא במיקום מתאים ובנגישות נוחה למחנכי הפנימייה. עליו להיות מצויד כהלכה הן מבחינת התכנים (חומרי הדרכה בהתאם לתכנית ההדרכה של המקום) והן מבחינת הכלים: מחשב, ציוד היקפי מתאים, גישה לאינטרנט, ציוד אור-קולי וכיו"ב.
המח"מים עובדים כרשת המקיימת מערך השתלמויות סדיר והזנה הדדית בין כל חברי "הרשת". הצטרפות למעגל המח"מים וקבלת זכאות לתמיכה מקצועית וכספית כרוכה בעמידה בקריטריונים מחייבים, וביכולת המרכזייה מבחינת כוח האדם והתקציב העומד לרשותה להיענות לכך. 
התנאים המחייבים לצורך קבלת תמיכה:
גודלו הפיסי של המח"מ יאפשר בצד הדרכה אישית, גם ישיבות עבודה ולימוד של כל צוות הפנימייה.
מרכז המח"מ ישתתף באופן קבוע בהשתלמויות האזוריות והארציות של רכזי המח"מ מטעם המרכזייה החינוכית הארצית.
 

השתלמויות לבעלי תפקידים שונים בפנימייה

חלק לא מבוטל ממחנכי הפנימיות בארץ באים ללא רקע מקצועי מתאים, ולא נדרשים להכשרה מוקדמת לפני כניסתם לתפקיד. לפיכך, המרכזייה החינוכית, כזרוע ביצועית של האגף לחינוך והדרכה בפנימיות, רואה את תפקידה לספק שירותי הכשרה תוך כדי עבודה הן למחנכי הפנימיות והן לרכזי המח"מ. במהלך השנים האחרונות פיתחה המרכזייה החינוכית הארצית מספר סוגים של השתלמות ייעודית:
א. ימי עיון למרכזי מח"מ
ב. ימי עיון למרכזי מח"מ חדשים
ג. קורס אוריינטציה למחנכי פנימיות חדשים
ד. קורס עבור מחנכי פנימייה ותיקים
קיימים ימי עיון רבים נוספים. פרטים על מערך ההשתלמויות ראו באתר בתפריט השתלמויות.
בכל אחד מהקורסים ומימי העיון מושקעים משאבים רבים: בכוח אדם, בידע מקצועי ובכסף. אנו מאמינים שמערך ההשתלמויות שלנו מהווה סיוע מקצועי ראוי ורשת תמיכה חשובה המרכיבה את המעטפת המקצועית של מחנכי הפנימיות.
תוכן החיים ותרבות הפנאי בפנימייה מושפעים במידה רבה מן המחנכים, ועל כן יש חשיבות עליונה לדוגמה האישית ולשירות המקצועי של רכז המח"מ.