פרסומי המרכזייה

תאריך: 24/12/2017

​​


חכמה בבטן כמו אור בכדמעוף הסיפורארגז הכלים למדריךהנסתר והגלוי בחיי המתבגרהמנון המדינה ודגלה
חינוך פנימייתי בישראלבין המינוס לבין הפלוסלגלוש ברשת? בטח!שותפים בעיצובחוברת קליפ השראה
לטיול יצאנוממערכים לערכיםלעשות עיתים לתורת החינוך​​מדריך למח"ם חדשמורשת יהדות אתיופיה
מעוף הסיפורמפ''ה של קשריםלשאוף אוויר בריאנפרדנו כךתדריך קבוצה אוכל שתייה
פעולה מן השיריםשורשים בראי הטכנולוגיההסיגדפעולה מהסרטיםתן קיוון
תנאים של הצלחהזה קורא לימושג ירוק​​​​​​

​​