תפקידי מרכז מח"מ

תאריך: 04/12/2017
​מרכז מח"מ עומד בראש מרכז המשאבים בכפר הנוער, ותפקידו לענות על צורכי ההדרכה בפנימייה. הוא משמש כ"סניף מקומי" של המרכזייה הארצית, וכפוף מנהלית וארגונית למנהל הפנימייה, אך מונחה מקצועית ע"י נציגי המרכזייה החינוכית הארצית. על מנת שיוכל למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר נדרשים התנאים הבאים: 

צרכים פיזיים

חדר משאבים, מקום עבודתו הקבוע של הרכז, ובו אפשרות לקיים ישיבות והתכנסויות מקצועיות של צוותי ההדרכה. בחדר צריכה להיות ספרייה מקצועית הקשורה להדרכה וכן תיקי פעולה והדרכה בנושאי ההדרכה שנאספו במהלך השנים ומתוכננים לכל שנת הפעילות.
 
ציוד עזר המשמש את רכז המח"מ  ואת צוותי המדריכים בפנימייה
מחשב עם גישה לאינטרנט, מדפסת, תוכנות מתאימות, ציוד אורקולי, מכונת צילום וחומרי עבודה להכנת פעולות על-ידי המדריכים.
​כישורים אישיים של מרכז המח"מ:
מרכז המח"מ הוא אדם בעל הכשרה ויכולת מוכחת בתחום של ההדרכה בחינוך הבלתי פורמלי. עליו להיות בעל תואר ראשון בנושאים רלבנטיים לתפקיד ו/או בעל הסמכה אחרת להדרכה. עליו להיות בעל ניסיון מוכח בהדרכה ישירה, ובעל כישורים לרכז צוות ולקיים תקשורת אישית יעילה. 
מרכז המח"מ יעבוד לפחות 50% משרה. עבודתו צריכה לכלול גם עבודה בשעות אחר הצהריים והערב, הוא יוכל כמובן להשלים את משרתו באמצעות תפקידים אחרים בפנימייה, אך לא בהדרכה ישירה של קבוצה חברתית, שכן יש ניגוד אינטרסים בין עבודה ישירה עם חניכים לבין עבודה כמרכז מח"מ.
 

תיאור התפקיד

מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה שנתית לפנימייה, ולקביעת הגורמים המבצעים של תכנית כזאת (מרכז המח"מ עצמו, מרכז הדרכה, מרכז תרבות, צוות אד הוק וכד').
מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה לכל שכבת גיל, על פי צרכיה הייחודיים.
מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה לאוכלוסיות מיוחדות בפנימייה על פי הצורך.
מרכז המח"מ נפגש אחת לשבוע, באופן קבוע ומובנה, עם מנהל הפנימייה לצורך תכנון הפעילות החינוכית ולקבלת משוב על פעילות שהתרחשה. אין ספק שככל שמרכז המח"מ מעודכן ושותף למה שקורה בכפר - עזרתו ויכולתו אפקטיביים יותר.
מרכז המח"מ נפגש אחת לשבוע, באופן קבוע ומובנה, עם כל אחד מן הצוותים החינוכיים בפנימייה, על מנת לתכנן את הפעילות החינוכית, לקבל דיווח על מה שהיה ולספק משוב מתאים.
מרכז המח"מ מנחה את הצוותים, כל צוות לחוד, ולעיתים את הצוות כולו בהפעלות חדשות, תכניות, ניתוח אירועים וכדומה, על פי התכנית השנתית ועל פי אירועים מזדמנים המחייבים התייחסות.
מרכז המח"מ צופה, לפחות אחת לשבוע, בפעולות- הערב בקבוצות השונות. מטרת התצפית ללמוד את תרבות הקבוצה, להכיר את הצרכים שלה מקרוב, לחוש את יכולת הצוות החינוכי וכישוריו וזאת על מנת להיות מסוגל לספק משוב קונסטרוקטיבי ולתכנן יחד עם הצוות החינוכי את פעולות ההדרכה הבאות.
מרכז המח"מ אחראי על חדר המשאבים, על ציודו ועל תוכנו. לצורך זה הוא אוסף, ממיין ומקטלג חומרים רלבנטיים - כתובים, אור קוליים, ממוחשבים ואחרים. עליו לעמוד בקשר הדוק ושוטף עם מוסדות, מפיקים, מפיצים. הוא מתעדכן וער לחידושים.
באופן ישיר חלק בלתי נפרד מעבודתו הוא השתתפות אקטיבית בהשתלמויות אזוריות וארציות, בהן מתרחשות למידה הדדית, החלפת רעיונות ותמיכה.
המרכזייה החינוכית מצפה לשיתוף פעולה בכתיבת תכניות הדרכה. שיתוף פעולה כזה, המשלב את עבודת השדה (כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת מרכז המח"מ) ואת עבודת המטה - יעזור לנו לחזק את הקשר בין פנימיות שונות, ובין הפנימייה לבין המרכזייה הארצית.
מרכז המח"מ בשיתוף פעולה עם מנהל הפנימייה והפיקוח על הפנימייה יקיים מסגרת של "חדר מדריכים לומד". במסגרת זאת ייפגש בקביעות כל הצוות החינוכי של הפנימייה ללמידה משותפת וקבועה בנושאים שיוחלט עליהם.
מסגרת קבועה ומסודרת כזאת הכרחית לקידום המקצועי של הצוות החינוכי בפנימייה, בצד רווחים נוספים של גיבוש הצוות, העשרתו ויצירת מסגרת תומכת המשפרת את תפקידו.
הערות:
הגדרה פורמלית של התפקיד אינה מספקת כדי להבטיח הצלחה בביצועו. תפקיד מרכז המח"מ מחייב רגישות רבה בעבודה עם הצוותים החינוכיים, והוא צריך לבוא ממקום של סיוע והנחייה ולא ממקום של פקוח ובקרה.
חשוב לקבוע מסגרות ברורות ומחייבות לעבודה, אך אין בכך די. על מרכז המח"מ מוטלת אחריות רבה לבנות מערכת יחסים מקצועית המאפשרת סיוע ועזרה לכל חבר בצוות החינוכי במקום בו הוא נמצא, ובתחומים להם הוא זקוק.
במקביל, מוטלת אחריות רבה על מנהל הפנימייה: עליו לבנות מערכת יחסים מקצועית שתאפשר הפעלה תקינה של המח"מ וקשרי גומלין ועבודה בין המח"מ לבין צוות ההדרכה. כדי לאפשר את כל אלה , ממומלץ שמנהל הכפר/ הפנימייה יחד עם מרכז המח"מ יגדירו את התכנים האופרטיביים של התפקיד, על פי הצרכים הספציפיים של מקום החינוך.​
 

תפקידי מרכז המח"מ​

מרכז מח"מ עומד בראש מרכז המשאבים בכפר הנוער, ותפקידו לענות על צורכי ההדרכה בפנימייה. הוא משמש כ"סניף מקומי" של המרכזייה הארצית, וכפוף מנהלית וארגונית למנהל הפנימייה, אך מונחה מקצועית ע"י נציגי המרכזייה החינוכית הארצית. על מנת שיוכל למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר נדרשים התנאים הבאים: 
 
צרכים פיזיים: 
חדר משאבים, מקום עבודתו הקבוע של הרכז, ובו אפשרות לקיים ישיבות והתכנסויות מקצועיות של צוותי ההדרכה. בחדר צריכה להיות ספרייה מקצועית הקשורה להדרכה וכן תיקי פעולה והדרכה בנושאי ההדרכה שנאספו במהלך השנים ומתוכננים לכל שנת הפעילות.
 
ציוד עזר המשמש את רכז המח"מ  ואת צוותי המדריכים בפנימייה
מחשב עם גישה לאינטרנט, מדפסת, תוכנות מתאימות, ציוד אורקולי, מכונת צילום וחומרי עבודה להכנת פעולות על-ידי המדריכים.
 
כישורים אישיים של מרכז המח"מ:
מרכז המח"מ הוא אדם בעל הכשרה ויכולת מוכחת בתחום של ההדרכה בחינוך הבלתי פורמלי. עליו להיות בעל תואר ראשון בנושאים רלבנטיים לתפקיד ו/או בעל הסמכה אחרת להדרכה. עליו להיות בעל ניסיון מוכח בהדרכה ישירה, ובעל כישורים לרכז צוות ולקיים תקשורת אישית יעילה. 
מרכז המח"מ יעבוד לפחות 50% משרה. עבודתו צריכה לכלול גם עבודה בשעות אחר הצהריים והערב, הוא יוכל כמובן להשלים את משרתו באמצעות תפקידים אחרים בפנימייה, אך לא בהדרכה ישירה של קבוצה חברתית, שכן יש ניגוד אינטרסים בין עבודה ישירה עם חניכים לבין עבודה כמרכז מח"מ.
 
תיאור התפקיד:
מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה שנתית לפנימייה, ולקביעת הגורמים המבצעים של תכנית כזאת (מרכז המח"מ עצמו, מרכז הדרכה, מרכז תרבות, צוות אד הוק וכד').
מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה לכל שכבת גיל, על פי צרכיה הייחודיים.
מרכז המח"מ שותף לבניית תכנית הדרכה לאוכלוסיות מיוחדות בפנימייה על פי הצורך.
מרכז המח"מ נפגש אחת לשבוע, באופן קבוע ומובנה, עם מנהל הפנימייה לצורך תכנון הפעילות החינוכית ולקבלת משוב על פעילות שהתרחשה. אין ספק שככל שמרכז המח"מ מעודכן ושותף למה שקורה בכפר - עזרתו ויכולתו אפקטיביים יותר.
מרכז המח"מ נפגש אחת לשבוע, באופן קבוע ומובנה, עם כל אחד מן הצוותים החינוכיים בפנימייה, על מנת לתכנן את הפעילות החינוכית, לקבל דיווח על מה שהיה ולספק משוב מתאים.
מרכז המח"מ מנחה את הצוותים, כל צוות לחוד, ולעיתים את הצוות כולו בהפעלות חדשות, תכניות, ניתוח אירועים וכדומה, על פי התכנית השנתית ועל פי אירועים מזדמנים המחייבים התייחסות.
מרכז המח"מ צופה, לפחות אחת לשבוע, בפעולות- הערב בקבוצות השונות. מטרת התצפית ללמוד את תרבות הקבוצה, להכיר את הצרכים שלה מקרוב, לחוש את יכולת הצוות החינוכי וכישוריו וזאת על מנת להיות מסוגל לספק משוב קונסטרוקטיבי ולתכנן יחד עם הצוות החינוכי את פעולות ההדרכה הבאות.
מרכז המח"מ אחראי על חדר המשאבים, על ציודו ועל תוכנו. לצורך זה הוא אוסף, ממיין ומקטלג חומרים רלבנטיים - כתובים, אור קוליים, ממוחשבים ואחרים. עליו לעמוד בקשר הדוק ושוטף עם מוסדות, מפיקים, מפיצים. הוא מתעדכן וער לחידושים.
באופן ישיר חלק בלתי נפרד מעבודתו הוא השתתפות אקטיבית בהשתלמויות אזוריות וארציות, בהן מתרחשות למידה הדדית, החלפת רעיונות ותמיכה.
המרכזייה החינוכית מצפה לשיתוף פעולה בכתיבת תכניות הדרכה. שיתוף פעולה כזה, המשלב את עבודת השדה (כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת מרכז המח"מ) ואת עבודת המטה - יעזור לנו לחזק את הקשר בין פנימיות שונות, ובין הפנימייה לבין המרכזייה הארצית.
מרכז המח"מ בשיתוף פעולה עם מנהל הפנימייה והפיקוח על הפנימייה יקיים מסגרת של "חדר מדריכים לומד". במסגרת זאת ייפגש בקביעות כל הצוות החינוכי של הפנימייה ללמידה משותפת וקבועה בנושאים שיוחלט עליהם.
מסגרת קבועה ומסודרת כזאת הכרחית לקידום המקצועי של הצוות החינוכי בפנימייה, בצד רווחים נוספים של גיבוש הצוות, העשרתו ויצירת מסגרת תומכת המשפרת את תפקידו.
הערות:
הגדרה פורמלית של התפקיד אינה מספקת כדי להבטיח הצלחה בביצועו. תפקיד מרכז המח"מ מחייב רגישות רבה בעבודה עם הצוותים החינוכיים, והוא צריך לבוא ממקום של סיוע והנחייה ולא ממקום של פקוח ובקרה.
חשוב לקבוע מסגרות ברורות ומחייבות לעבודה, אך אין בכך די. על מרכז המח"מ מוטלת אחריות רבה לבנות מערכת יחסים מקצועית המאפשרת סיוע ועזרה לכל חבר בצוות החינוכי במקום בו הוא נמצא, ובתחומים להם הוא זקוק.
במקביל, מוטלת אחריות רבה על מנהל הפנימייה: עליו לבנות מערכת יחסים מקצועית שתאפשר הפעלה תקינה של המח"מ וקשרי גומלין ועבודה בין המח"מ לבין צוות ההדרכה. כדי לאפשר את כל אלה , ממומלץ שמנהל הכפר/ הפנימייה יחד עם מרכז המח"מ יגדירו את התכנים האופרטיביים של התפקיד, על פי הצרכים הספציפיים של מקום החינוך.​