צוות המרכזייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

צוות המרכזייה

פרטי טבלה
שםתפקידטל' ניידימי עבודהמייל
ירון תאנהמנהל המרכזיי​​ה052-8990556א'-ה'yaront@mchp.gov.il
מזל עוזררכזת לשכה050-6221093א'-ה'mazalo@mchp.gov.il
חיה וולקוביץרכזת השתלמויות052-3240299ב'-ה'hayaash@gmail.com
אחיה רוביןמנחה050-6221468א'-ד' Zehakol1@walla.com
מירב גבאימנחה052-6455888 ב',ד'merav@gmail.com
מירי היימןמנחה052-2794626ג' , ב'/ה'​Miri.hyman@gmail.com
מלי שטרייכרמנחה052-8754410minas1972@walla.co.il
עידית לזראהמנחה052-3689035א',ג',ד'Idit_lazra@walla.co.il
טל לנדאומנחה052-3673399 ב',ה'landautali@gmail.com
ליאת בן שימולמנחה050-6669632ג',ה'liatbnsh@gmail.com
נטלי בן לולו מנחה052-6213251ג',ד'natali84bl@gmail.com