דבר המנהל

תאריך: 04/12/2017

​​

אומנויות כהזדמנות לחינוך

גישות שונות לטבע האדם מעמידות במרכזן את התכונה המרכזית המאפיינת את טבעו: קטגורית הפעולה. כמו האדם החושב, האדם יוצר הצורות, האדם המשחק ועוד, התכונה המרכזית המאפיינת את טבע האדם היא קטגוריית הפעולה. "האדם הפועל" הוא אדם שהדחף שלו לפעולה מעצב ומניע את כל קיומו. הדחף לפעולה, התשוקה לפעולה ולבסוף הפעולה עצמה מהווים את תכליתו של האדם. גישה זו אף טוענת, שטבע "האדם הפועל" הוא אקטיבי, ומשמעות חייו מתבטאת ביצירה עצמית, כאשר חרותו של האדם נקבעת על פי מידת הסכמתו להתפתח ולשכלל את יצירתו העצמית.  
פעולות האמנות ביחידה לאמנויות נסמכות על "שיטת הפרויקטים" שהוצעה לראשונה בשנת 1918 על ידי, קילפטריק, תלמידו של פילוסוף החינוך ג'ון דיואי ומבוססת על קטגורית הפעולה. קילפטריק טוען, כי הלמידה מהווה את הפעולה של החיים עצמם, כלומר כל רגע נתון הוא רגע של התנסות  פעילה בו מתרחשת למידה. התרחשותן של אינספור למידות בחיינו היא הבסיס לעקביות ולהגיון שבהן, ובלעדיהן חיינו היו אוסף של אירועים בלתי קשורים זה לזה. 
היחידה לאמנויות פיתחה פעולות אמנות עשירות בתוכן ובעניין. פעולות אלה מסייעות לבתי הספר של המינהל ולמערכות הפנימייתיות לטפח ולהרחיב בהתמדה את העשייה של התלמידים בתחומי האמנות ולהעשיר את חיי התרבות בכפרי הנוער, כמו כן, הן נותנות ביטוי  מעשי למאפייני הלמידה המצויים בשיטת הפרויקטים. היחידה מאמינה, כי בכוח הגירויים של סדנאות האמנות ופעולות המצוינות ניתן להגיע לליבם של התלמידים ולרכוש את אמונם וזאת כדי להניעם ללמידה, לביטוי וליצירה. 
מגוון הפרויקטים במניפת העשייה של היחידה לאמנויות מאפשר לתלמידים הזדמנות לפתח יצירתיות, סקרנות, קשב, יכולת התמדה, מחויבות פנימית ושאיפה להגיע להישגים גבוהים. כל פרויקט מצייד אותם בארגז כלים המאפשר להם לממש את הפוטנציאל היצירתי והאישי ומדרבן אותם להגיע להישגים גבוהים גם בתחומי הלמידה האחרים. 
להלן מספר מיומנויות הקשורות בתהליכי יצירה אותם חווים החניכים במהלך סדנאות האמנות וקורסי המצוינות. ניתן לאמץ מיומנויות אלו ככלים משמעותיים גם בחייהם האישיים והחברתיים של התלמידים. מיומנויות אלה תורמות להעצמת התלמידים, שחווים שביעות רצון וגאווה עם השלמתו של תהליך היצירה.
פעולות האמנות תורמות לתלמידים בפיתוח הדמיון ויכולת הריכוז, פיתוח כושר המצאה/יצירתיות, יכולת לייצר תגובות מגוונות, יכולת ניתוח והבנה, קבלת החלטות/ פתרון בעיות, התמדה/ דבקות, שאיפה לאיכות, פיתוח ההקשבה, יכולת  לתקשר עם האחר ובניית הערכה עצמית בריאה. 
באמצעות תהליכי היצירה המתרחשים בפעולות האמנות, ניתן להביא בני נוער למתן ביטוי אישי ולמודעות עצמית, שהם שיעור חשוב בעבודה לקראת הישגים בכל תחומי החיים. במקביל מוענקים להם כלים מקצועיים להתפתחות אמנותית ולהתנהגות ערכית תרבותית יחד עם הצבת סטנדרטים. כל אלה יחד מפרים את התפתחותם האישית בעתיד.

 
כתובת מייל - דויד כהן לוי davidcl@mchp.org.il