קולנוע צעיר

יום הקולנוע נבנה סביב נושא וקבוצת יוצרים בתחום הקולנוע המייצגת אותו. מגוון הנושאים הנבחר משקף את המתרחש בקדמת העשייה הקולנועית  והטלוויזיונית בארץ.
היום נפתח בצפייה במבחר סרטים ממגמות הקולנוע  ובהצגת והאמנים האורחים. בהמשכו נחשפים המשתתפים להיבטים השונים של לימודי הקולנוע הן בסדנאות התנסות פעילה והן בהרצאה ודיון משותף עם יוצרי מפתח באמנות הקולנוע. בסיום היום צופים התלמידים בסרט הקולנוע המרכזי המביא את תהליך הלמידה המשותף לידי הבנה, ניתוח מעמיק ובקורת.
"קולנוע צעיר" מהווה מפגש כלל ארצי המזמן למידת עמיתים. יום הקולנוע  מעניק חשיפה להישגי התלמידים ובה  בעת חושף אותם לעשייה קולנועית מעוררת השראה של
הקולנוענים המובילים את התחום. מטרת היום  היא לאתגר את המשתתפים ולעודד אותם להתפתחות וליצירה מתוך מודעות למגוון הכלים המקצועיים בעידן הטכנולוגי העומד לרשותם
​​​​​​​

קולנוע צעירקולנוע צעיר