יורם אפק

שובו של הפסיפס

תאריך: 04/12/2017

​​סדנה בת 8 מפגשים

הפסיפס הינו ביטוי צורני מופתי של רעיון הכוח שבריבוי. המוני פרטים קטנים דומים וגם שונים, יוצרים תמונה. לכן הפסיפס הוא מדיום נפלא לעבודה קבוצתית אשר כמו מכילה, בהווייתה, את יוצריה הרבים.
במהלך הסדנה יוצרים המשתתפים עבודה קבוצתית, משותפת, להנאת הקהילה. משתתפים מתוודעים לרקע היסטורי על האמנות העתיקה ורוכשים מיומנות עבודה בחומרים שונים.
הסדנה תסתיים בהצגת הפסיפס במיקום שייבחר ע"י הנהלת הכפר והאמן המנחה.​