פרויקטים מיוחדים

​​

פרויקטים אמנותיים רחבי יריעה המשרתים את כלל קהילת כפר הנוער, תוך יצירת תהליכי עומק ומסורת כפרית. הפרויקטים מטפלים במגוון נושאים הנגזרים מדיאלוג מתמשך עם כפרי הנוער ונותנים מענה לשאלות העומדות על סדר היום הייחודי שלהם.
​​​​​

חלומות פרוייקט פרידהמיצב מגזרות מתכת