אמנות בחממה

אמנות בחממה

אמנות בחממה הינה פעולה חינוכית המשלבת בין תלמידי מגמות מדעי הטבע לביות למידי מגמות האמנות לפעולה אמנותית המתרחשת בחלל החממות הלימודיות ובמרחבי המשק החקלאי, בבתי הספר ובכפרי הנוער.

הפעילות מתמקדת בפיתוח השפה הוויזואלית ורענון המודעות לבעיות סביבתיות  וערכי שמירת הטבע תוך בדיקת אופציות של פעולה ויצירה אותנטית שלא בהקשר של "אמנות טהורה". לפיכך היא מתרחשת בחלל החממות הלימודיות ולא בחלל אמנותי- קירות גלריה.