תוכנית לבריאות מינית

תוכנית לבריאות מינית

התכנית "חינוך לבריאות מינית" בפנימיות באה להכשיר אנשי צוות בפנימיות - בעלי תפקידים שונים - ללוות את חניכי הפנימיות ולתמוך בהם בתהליכי התבגרותם הרגשית, הפיסית והחברתית ולשמש מקדמי הנושא בכפרם.  
 
ההכשרה מבקשת להביא את המנחים להיות פעילים בנושא החינוך למיניות, שאילים על ידי הנוער ונגישים בעזרה, בעצה, בליווי ובתמיכה, כך שבני הנוער והצוותים בכפרים יזהו אותם ככתובת לשאלות וללבטים המעסיקים אותם.
 
התכנית מכשירה שני אנשי צוות מכל כפר נוער מתחומים שונים: אמהות בית, עובדים סוציאליים, אחיות, יועצים חינוכיים, מדריכים מח"מים וכו'. במהלך תכנית ההכשרה מתקיימים מספר ימי עיון בסופם לומדים המשתתפים להקים ולהנחות קבוצות חינוך לבריאות מינית בכפרם.  פעילות הצוותים בכפרים מלווה בהדרכה קבוצתית אחת לשבועיים, המהווה מרחב להעלאת סוגיות, בעיות ולבטים, בהם נתקלים הצוותים בהעברת התכנית.
 
התכנית מיועדת למוסדות דתיים וחילוניים.  צמדים מתוך צוותי פנימיות נבחרים לאחר ראיונות לבדיקת התאמתם לשמש מקדמי הנושא במוסדם.
 
על התכנית לחינוך לבריאות מינית להיות מותאמת לערכי המוסד החינוכי, בו מתקיימת התכנית, לצרכי השעה, לצרכי החניכים על פי גילם ועל פי הנושאים, המעסיקים אותם, בהיותם פרטים ובהיותם שייכים לקבוצת הגיל שלהם.
 
התכנית מודולרית ורבת תכנים.  
ניתן להבחין בנושאים מרכזיים, בהם תוכל התכנית לעסוק:
 פתיחה, היכרות, הצגת התכנית ומטרותיה ותיאום ציפיות בין המנחים לקבוצה.
 גיל ההתבגרות – מה קורה לי? שינוי, התפתחות ומעבר.
 אנטומיה ופיסיולוגיה של מערכת הרבייה, פריון והולדה.
 דימוי עצמי ודימוי עצמי גופני- השפעת ההבניה החברתית על העמדות, על הרגש ועל ההתנהגות- ביני לבין עצמי ובמרחב החברתי.
 הבהרת ערכים וקבלת החלטות- אני עם עצמי אני עם זולתי.
 סטריאוטיפים חברתיים- תרבותיים ומגדריים והשפעתם על חיינו- הבנייה חברתית.
 משמעות קשר; אהבה, אינטימיות, דילמות ודרכי התמודדות.
 יחסים בריאים ומתגמלים; הדדיות ואחריות, תקשורת, אסרטיביות.
  בינו לבינה בגיל ההתבגרות.
 מחלות מין ואמצעי מניעה.
 יחסים ומיניות באחריות; אלימות במערכות יחסים, הטרדה, פגיעה.
 מיניות ופורנוגרפיה.
 זהות מינית ונטייה מינית.