רשימה ביבליוגרפית

תאריך: 31/12/2017

רשימה ביבליוגרפית

1. אילון ע. להד מ. (2000). החיים על הגבול חיסון התמודדות במצבי לחץ  של אלימות וסיכונים בטחוניים, הוצאת נורד.

 

2. אלון נ. (1991) "כלים לטיפול בחרדה חריפה במצבי חירום", שיחות, ה' (חוברת מיוחדת) (27 – 29).

 

3. כפיר נ. (1989) כמו מעגלים במים, תל-אביב, עם עובד.

 

4. להד מ. (1989) להתגבר: תוכנית רב מימדית להכנת מתבגרים להתמודדות עם מצבי לחץ, קרית שמונה: השירות הפסיכולוגי חינוכי, המרכז המחוזי לשעת חירום.

 

5. להד מ. (1993) פחד אז: בבליותרפיה בסיוע בהפחתת פחדי ילדים ונוער. קרית ביאליק: אח, 1993.

 

6. לוי ר. זילברמן ס. "הכשרת פסיכולוגים חינוכיים להתערבות במצבי לחץ", מתוך לסט א. זילברמן ע. (עורכים), סוגיות בפסיכולוגיה של בית-הספר. (עמ' 308 - 337)

 

7. פסיכולוגיה. כתב עת מדעי ישראלי לעיון ומחקר. גיליון מיוחד למחקרי מלחמת המפרץ, כרך ד' 1 – 2, תשנ"ד, 1994.

 

8. קליגמן א. (1991) התערבות פסיכולוגית וחינוכית בעת אסון. משרד החינוך והתרבות השירות הפסיכולוגי ייעוצי.

 

9. קליגמן א. (1997) התמודדות בית-ספרית בעת אסון: תוכנית מגרה לבי"ס. מחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות, ירושלים.

 

10. קלינגמן א. רביב ע. שטיין ב. (2000) ילדים במצבי חירום ולחץ. משרד החינוך השירות הפסיכולוגי ייעוצי.