תוכנית פרידה וליווי בוגרים

תאריך: 31/12/2017

​​​​

מחקרים בתחום בוגרי הפנימיות

המשך הקשר עם בוגרי הכפר

בשנים האחרונות גובר העניין במצבם של צעירים שהיו בפנימיות ובמשפחות האומנה. מחקרים ועדויות רבות מהשטח מראים שצעירים אלו מתמודדים עם קשיים רבים לאחר שסיימו את השהות שלהם במסגרת החוץ ביתית. בעקבות כך נעשים מאמצים לקדם מדיניות ושירותים שיוכלו לקדם את הצעירים, בעיקר אלו שאין להם תמיכה רבה ממשפחתם.

במטרה לקדם את ההשתלבות של הבוגרים במסגרות ההשכלה הגבוהה נוצרה שותפות בינלאומית של אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.

 
השותפות איגדה את עבודותיה באתר אינטרנט - 
​באתר זה תמצאו מקבץ מאמרים ומחקרים אקדמאים מהשנים האחרונות המתמקדים במצבם של בוגרי הפנימיות ומשפחות האומנה.