השירות הרפואי

השירות הרפואי

השירות הרפואי באגף מיועד לשמור, לקדם ולשפר את בריאותם של חניכי הכפרים

השירות כולל:

* פיקוח רפואי בשלב הקליטה על פי דיווח הרופא המטפל והצהרת ההורים.

* הדרכה וייעוץ לצוותים החינוכיים והטיפוליים - לגבי חולים כרוניים, בעיות רפואיות שונות בגיל ההתבגרות ולגבי מקרים רפואיים שונים המתעוררים בכפרים.

* בדיקת חניכים על פי פניית אנשי צוות.

* בנייה ושמירה על נוהלי עבודה רפואיים וסיעודיים תקינים על ידי מתן תמיכה, ייעוץ ופיקוח על תפקוד אחיות כפרים וכלל שירותי הבריאות בפנימייה.

* השתלמויות וימי עיון לאנשי הצוות הטיפולי, הלימודי ולחניכים עצמם.

* סיוע במימון הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל הבריאות כמו טיפולים אורטודנטים ואביזרים רפואיים שונים.

השירות ניתן ע"י רופאי מתבגרים. ​